Home

Vinnova utlysningar 2021

Vinova bei Amazon.de - Niedrige Preise, Riesenauswah

 1. Kostenlose Lieferung möglic
 2. Aktuelle Preise für Produkte vergleichen! Heute bestellen, versandkostenfrei
 3. Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta

Plats på vår digitala scen för Vinnova och deras utlysning Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020 https://us02web.zoom.us/j/82913783158 Zoom-ID till mötet: 829 1378 3158. Det blir innovation (mest ni) och inspiration (mest vi). Det blir information om utlysningen och ansökningstips. Det blir bara Vinnova den här gången Hem / Nytt om utlysningar / Vinnova öppnar satsning på innovationer i krisens spår. Vinnova öppnar satsning på innovationer i krisens spår. Erbjudandet vänder sig till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid. Senast uppdaterad: 2020-04-02. Med denna utlysning ger Vinnova aktörer möjlighet att undersöka, utveckla och testa lösningar som syftar till att lyfta upp och stärka sociala perspektiv och värden i utvecklingen av den fysiska miljön. Genom att sociala värden prioriteras tillsammans med ekologiska och ekonomiska värden kan vi skapa ett hållbart samhälle Plats på vår digitala scen för Vinnova och deras utlysning Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020. Det blir information om utlysningen och ansökningstips. Det blir innovation och inspiration. Det blir bara Vinnova den här gången. De blir ett kortare format än vanligt: kl 10:00 - 11:30 Det blir Kattis och Kent Projektet har haft som mål att skapa förutsättningar för ett ökat svenskt engagemang in den sista omgången utlysningar inom Horizon 2020 som har relevans för | Vinnova

Vinnova meddelar beslut kring utlysningen fredagen 11 december 2020. När kan beslutade projekt starta? Från torsdagen den 14 januari och senast 1 mars 2020 kan beslutade ansökningar sätta igång sina projekt. Måste vi först söka Förberedelseprojekt och sedan Genomförandeprojekt? Eller kan vi söka vilken typ av projekt vi vill Nu kan du söka stöd för deltagande i utlysningen AI i klimatets tjänst och därigenom bidrar till minskade nettoutsläpp av växthusgaser. Budget för utlysningen är 67,5 miljoner kronor. Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen, med en internationell bedömningsgrupp Då kan du söka Tillväxtverkets projektpengar för utbildningar. Vi ger stöd för att service ska. Utlysning Företag Regioner EU Företagande Regional kapacitet. Utvecklingscheckar för företag inom natur- och ekoturism. Sista ansökningsdag: 30 juni 2021 Vinnova Intressentportale

Vinnova vill stötta fler preventionsprojekt | Pfizer

Waschmaschinen Innova -75% - Waschmaschinen Innova im Angebot

Vinnov

 1. Horisont 2020 bör påverkan ske så att förutsättningarna för svenska aktörer förbättras. Våra svenska styrkeområden bör ha ökad synlighet inför och under programperioden för Horisont 2020 som är år 2014-20201. Historiskt har framtagningen av utlysningar inom EU:s forskningsprogra
 2. Den 24 oktober arrangerade Vinnova ett informationsmöte om utlysningar inför 2019-2020 inom Science with and for Society (Swafs) och Inkluderande samhällen i Horizon 2020. Mötet fokuserade på gemensamma perspektiv, genus, medborgarforskning och etik. Företrädare för två projekt som tidigare beviljats medel var inbjudna till mötet
 3. Öppnar för ansökan: 12 maj 2020 Sista ansökningsdag: 5 november 2020, kl. 14.00 Beslut meddelas: 23 februari 2021 Projekt får starta: 1 mars 2021. Utlysningstext. Utlysningstext - Hållbarhets-, miljö- och klimatutmaningarna inom gruv- och metallindustrin. Kontakt. Lawrence Hooey, Teknik- och innovationsansvarig Swedish Mining Innovation (kontaktuppgifter
 4. H2020 Visualization - Vinnova

På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. Information om vilka utlysningar som är öppna just nu hittar du på sidan aktuella utlysningar.. Notera att planeringen för kommande utlysningar är preliminär och att datum för öppning, stängning och beslut kan komma att förändras Just nu väntar en hel del människor på att den nya programperioden 2014-2020 sätter igång med allt vad den innebär, nya utlysningar och möjligheter. Men vad händer med allt som gjorts? Det som vi en dag gick och väntade på och idag redan är genomfört. Vad händer med alla FP7-projekt och resultat nu när alla pratar om Horisont 2020 Fördelningen av MSB:s forskningsmedel sker genom tematiska utlysningar. Forskare och forskargrupper vid universitet och högskolor skickar in ansökningar om forskningsmedel

Vinnova bjuder därför in till ett digitalt möte den 25 augusti om samarbetsmöjligheter med kanadensiska aktörer. Under mötet presenterar Vinnova satsningen Sweden Innovation Days samt kommande finansieringsmöjligheter. Vinnova är också angelägna om att höra med er vilka områden som bör lyftas ytterligare under 2021 Internationella utlysningar Beviljade projekt ICT och ECS inom Horizon 2020 About Horizon 2020 ICT Digital technologies underpin innovation and competitiveness across private and public sectors and enable scientific progress in all disciplines. The topics addressed cover the ICT technology in Region Blekinge har för närvarande ett begränsat beslutsutrymme och endast några få aktuella utlysningar. Ansök via minansokan.se. Regionala projekt, förstudier, period 2020-01-07 - tillsvidare. Regionala projekt, projekt i linje med den regionala utvecklingsstrategin, period 2020-01-07 - tillsvidare Aktuella utlysningar, vecka 24, 2020. Grants Office tipsar om aktuella utlysningar. Svenska och nordiska utlysningar Grants for research on amyotrophic lateral sclerosis Ulla-Carin Lindqvists Stiftelse. Bilateral cooperation with India within health and AI - Vinnova

Möt Vinnova om höstens SME-utlysningar 2020 Johanneberg

Horisont 2020 är det viktigaste instrumentet inom ramen för tillväxtstrategin Europa 2020 som har som mål att stärka Europas kunskapsbas och För att diskutera ERA och hur Horisont 2020 kan utvecklas under programperioden bjöd VINNOVA tillsammans med Sveriges Ständiga Representation vid nya utlysningar och möjligheter Schnell und einfach Wohnungen und Häuser zur Miete oder Kaufen finden. Preise vergleichen, Fotos anschauen & Termin vereinbaren. Fangen Sie jetzt an zu suchen Stödet från Vinnova är ~ 33%. Resterande procentinsats ska medfinansieras av värduniversitet och externa aktörer med lika stor andel. Universitetet ska alltså stå för ~33% av den totala budgeten. Mer information från Vinnova om Kompetenscentrum 2020 Vinnova Kompetenscentrum 2020 Vinnova: Kompetenscentrum 2020 Intern prioriteringsprocess. Forskargrupper vid Uppsala universitet som vill söka till Vinnovas utlysning Kompetenscentrum 2020 måste skicka in en föransökan senast måndag den 13 augusti 2018 enligt instruktioner nedan Vinnova utgår från de mål för hållbar utveckling som FN antagit i Agenda 2030. Utlysningar som är av särskilt intresse för forskare vid Sahlgrenska akademin är till exempel Innovativa startups och utmaningsdriven innovation. Här hittar ni även utlysningar som rör Swelife och Medtech4Health

Vinnova öppnar satsning på innovationer i krisens spår

Aktuella utlysningar, vecka 23, 2020. Grants Office tipsar om aktuella utlysningar. Svenska och nordiska utlysningar Vinnova. Vinnova inbjuder ansökningar om medel för innovationsprojekt inom hälsoområdet som dämpar utbredningen av effekterna av covid-19 pandemin Vinnovas utlysningar vinnova.se . Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Göteborgs Universitet i Horisont 2020 Samarbeten Göteborgs Universitets främsta samarbetsorganisationer inom Horisont 2020S Antal projekt LUNDS UNIVERSITET

Forsknings- och innovationsprojekt - större projekt som löper över flera år, delfinansieras av Vinnova; Genomförbarhetsstudier - mindre förprojekt för 3 september 2020 The Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) håller i öppna utlysningar inom EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Läs mer navigate_next. stängd Varje år satsar den statliga innovationsmyndigheten Vinnova ungefär tre miljarder kronor för att främja forsknings- och innovationsprojekt. Myndighetens uppgift är att bidra till en hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör man genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan söka finansiering

VINNOVA RAPPORT VR 2020:08 Horisont 2020 - årsbok 2019 Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation. Sveriges deltagande i Horisont 2020 46 Bilaga 4. Utlysningar 83 Bilaga 5. Tabeller över Sveriges deltagande i europeiska partnerskapsprogram 90. HORISONT 2020 - ÅRSBOK 2019 4 1 Avslutade utlysningar . Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen (stängde 4 februari 2020) Erbjudandet riktade sig till företag och organisationer som sökte bidrag för att utveckla produkter, tjänster, processer, arbetssätt och affärs- och upphandlingsmodeller som leder till kommersialisering inom uppkoppling, digitalisering, automation och AI i. Athenapriset - Vinnova. Detta syftar till att lyfta fram klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet där sjukvård, akademi och näringsliv samarbetar för att utveckla sjukvården. Priset är värt SEK 150,000. Closing date: 31 May 2020. Athenapriset - Vinnova Forskningsbidrag - Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för Vetenskaplig. Den 24 oktober bjuder Vinnova in till informationsmöte om utlysningar inför 2019-2020 inom Science with and for Society (Swafs) och Inkluderande samhällen i Horisont 2020. Mötet kommer att fokusera på gemensamma perspektiv, genus, medborgarforskning och etik. Mötet kommer att hållas på svenska och kommer delvis att webbsändas. Det är riktat till dig som är medle

Vinnova: Social hållbarhet i den fysiska miljön — Viable

Sidan uppdateras vid deadlines och nya utlysningar. Vetenskapsrådet - COVID19-relaterade utlysningar (olika ansökningstider). Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden on corona and virus research. Ansökningstid 22 juni - 11 augusti 2020 Avslutade utlysningar.....sid 4-6 2. Internationella utlysningar Utlysningen som stängde 12 mars 2020 Vinnovas hemsida Utlysningen som stängde 3 september 2019 Utlysningen riktade sig till Genomförbarhetsstudier och Verifieringsprojekt där man kunde sök Det går att söka bidrag för utvecklings- och innovationsprojekt hos flera myndigheter och organisationer, både i Sverige och inom EU. Det är fullt möjligt att få bidrag till innovationsupphandlingar även om upphandling inte tydligt står i utlysningstexten Till Energimyndighetens hemsida för utlysningar Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att bland annat finansiera behovsmotiverad forskning. Genomförbarhetsstudier SIO Grafen våren 2021 - samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafe Nu finns det många olika möjligheter att söka medel hos forsknings- och innovationsfinansiärer för projekt inom hållbart samhällsbyggande. Läs mer om pågående och kommande satsningar från Formas, Vinnova, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, strategiska innovationsprogram och internationella utlysningar

Utlysningar - Swedish Mining Innovation

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förut­sätt­ningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell. -Påverka kommande utlysningar inom Horisont 2020 (H2020) stöd från VINNOVA för sina projektkostnader ska redovisa det här. Projektparter som inte söker stöd från VINNOVA ska också redovisa sina kostnader här, men ange noll (0) kr under fält Sökt bidrag VINNOVAs bidrag kan uppgå till högst 50% av de stödberättigande kostnaderna för projektet som helhet, dock högst 1 miljon kronor per projekt. Sista ansökningsdag var: 22 september 2014 _____ Mer information om de beviljade projekten finns i denna bilaga och på Vinnovas hemsida. www.vinnova.se Avslutade utlysningar Avslutade utlysningar Utlysningen riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser eller till att samhället anpassas till de klimatförändringar vi inte kan förhindra. Utlysningen är en gemensam satsning av Formas och Vinnova inom det nationella programmet om klimat Här listas några olika finansieringsförslag och utlysningar för företagare. Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020 Aktiebolag med minst 3 och max 249 anställda kan söka. Vinnova vill som en del av deras uppdrag stärka innovationsförmågan hos små och medelstora företag och främja de.

Bedömarutbildning Innovativa startup steg 1 2020; Del 3: Testbäddar inom miljöteknikområdet 2015 , 20/5 2015; Del 5: Webbsändning om aktuella utlysningar inom de strategiska innovationsprogrammen, 20/1 2015; Smart policyutveckling för ökad innovationsnytta - en satsning från Vinnova; Del 7: Idéslussar i kommuner, 2016041 Fokus på både programområde och tidsperspektiv kan variera mellan olika utlysningar. Meddelande om detta publiceras i sådana fall på FFI:s utlysningssida. Finns ingen sådan information antas projektförslag inom hela färdplanen efterfrågas. Vidare kommer pr ogramrådet att uppdatera färdplanen vid behov och minst vart annat år

Vetenskapsrådet, Vinnova och den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund har tecknat ett samförståndsavtal om fördjupat samarbete. Målet är att förverkliga ESS fulla potential som världsledande materialforskningsanläggning och tillvarata de unika möjligheter som ESS innebär för Sverige genom att främja forskningsexcellens. Last update: 12/1/2020 4:22 PM. Tell a friend about this page Print version. Research Support. Utlysningar av forskningsmedel Forskningsetik Utlysningar av forskningsmedel.

Har du en innovativ idé? - Swedish Mining Innovation

Aktuella utlysningar, vecka 46, 2020. Grants Office tipsar om aktuella utlysningar. Svenska och nordiska utlysningar Vinnova. Stöder lösningar som möjliggör en digital plattform som uppfyller nödvändiga tekniska och juridiska krav för att hantera och återanvändbar data om diabetespatienter SciLifeLab har nu öppnat fem utlysningar om COVID-19-forskning; Vinnova finansierar företagsdrivna projekt inom hälsa med artificiell intelligens (AI) som möjliggörande teknik. Utlysning: Samarbete inom Life Science Research 2020. Publicerad 2020-05-04 Vinnova informerar om innehållet och den politiska kontexten till Kluster 5, som omfattar klimat, energi och mobilitet, inom det europeiska ramprogrammet Horisont Europa, samt om områdesindelningen för klustret, de så kallade destinationerna. Mötet riktar sig till dig som är intresserad av att söka till områdets utlysningar AI i klimatets tjänst, tillsammans med Vinnova; Internationella utlysningar. Formas samarbetar med flera internationella finansiärer på global, europeisk och nordisk nivå för att gemensamt utlysa medel för forskningssamarbete inom prioriterade områden. De nationella programmen är en länk mellan nationell och internationell finansiering Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro. Till VINNOVA:s webbsida om Horisont 2020 (svenska) Till EU-kommissionens webbsida om Horizon 2020 (engelska

Trafikverket, Formas, Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten utlyser gemensamt 36 miljoner kronor för forskning om hantering av invasiva främmande arter. Sista ansökningsdag är 7 september 2020 en i utlysningar med större projekt och därför finns det en viss eftersläpning av resultaten, vilket innebär att det kan vara svårt att dra slutsatser vid specifika årtal även om ett antal mönster kan urskiljas. Under 2016 lanserade Vinnova ett visualiseringsverktyg. 2. för Horisont 2020-deltagandet, utveckla Tidigare utlysningar Den första KOMPIS-utlysningen genom Vinnova , stängde den 15:e September 2017, där två projekt inom kombinerad mobilitet blev beviljade. Dels var det SpaceTimes koncept för kombinerad mobilitet som arbetsförmån samt ett samarbete mellan Stockholms kommun och UbiGo inom EU-projektet Eccentric Våren 2019 utlyser Vetenskapsrådet för första gången bidrag till internationell postdok inom utvecklingsforskning. Andra nyheter är två utlysningar som är kopplade till registerforskning. Den ena gäller bidrag till forskningsmiljöer, den andra gäller forskarskolor. Fler nyheter bland våra utlysningar hittar du här

Möt Vinnova om höstens SME-utlysningar 202

ERC Starting Grant - Beslut för 2020 och utlysningar 2021 Det europeiska forskningsrådet (ERC) främjar forskardriven forskning inom alla vetenskapliga områden och stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden Aktiebolag med minst 3 och max 249 anställda som kan presentera minst 2 årsredovisningar och har driftställe i Sverige kan söka. Företaget ska kunna visa att de kan stå för sin del av finansieringen. Utlysningen stänger den 1 december. Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats. Uppdaterad den 2 oktober 2020

TSiH - Trafiksäkerhet i Horizon 2020 Vinnov

Start > TIPS: Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020. TIPS: Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020 Vinnova erbjuder finansiering till etablerade små och medelstora företag som vill starta och bedriva projekt med hög grad av innovation och i tidiga utvecklingsskeden, där annan finansiering är svår att få Vinnova har en kommande utlysning för Innovativa Startups steg 1 - Vinnova stödjer unga, innovativa och jämställda företag som med hjälp av dess finansiering validerar, verifierar och utvecklar sin affär och den lösning affären bygger på. Öppnar för ansökan den 6 november 2020 och stänger den 19 januari 2021 Athenapriset - Vinnova. Detta syftar till att lyfta fram klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet där sjukvård, akademi och näringsliv samarbetar för att utveckla sjukvården. Priset är värt SEK 150,000. Closing date: 31 May 2020. Athenapriset - Vinnova Forskningsbidrag - Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för Vetenskaplig Forsknin Innovation & samarbete, 2020-04-14. Varje år satsar den statliga innovationsmyndigheten Vinnova ungefär tre miljarder kronor för att främja forsknings- och innovationsprojekt. Myndighetens uppgift är att bidra till en hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation

Nyheter från SIO Grafen april

FAQ - Utlysning 2020 - IoT Sverig

 1. Innovair är Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg. Programmet samlar och stödjer olika aktörer från företag, universitet, högskolor, institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygteknikområdet
 2. Utlysningstexten i sin helhet hittar du på Vinnovas webbplats. Det är också via Vinnovas intressentportal som ansökningar görs. Ansökningar till utlysningen görs via Vinnovas portal
 3. 2020-10-21 Peters logg Footer PiiA - Processindustriell IT och Automation - är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas
 4. Här hittar du alla våra stöd som du kan söka just nu
 5. Vinnova planerar flera nya satsningar inom området under 2018 och i vår startar ett nytt program, Cirkulär och biobaserad ekonomi, där första utlysningen fokuserar på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. För att industri och samhälle ska ställa om krävs nytänkande och utveckling på flera fronter
 6. fiber_manual_record Utlysningar. close. Innovativa Startups steg 2 hösten 2020. Utlysare. Vinnova . Öppnar. juni 16 2020 . Stänger. aug. 25 2020 . Beskrivning. Innovativa Startups steg 2 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom Innovativa Startups steg 1

Utlysningar - Energimyndighete

Två utlysningar. Under det första kvartalet av 2020 publicerar Vinnova två spännande utlysningar inom området hälsa, med artificiell intelligens (AI) som möjliggörande teknologi. Projekten ska tackla utmaningar inom hälsoområdet och resultera i innovativa och kostnadseffektiva lösningar Vinnova utlyser medel för att möta identifierade behov kopplade till standardisering. Syftet är att öka den internationella konkurrenskraften för svenskt näringsliv. Med det här erbjudandet ger vi stöd till ökad samverkan som främjar alla aktörer inom områden genom att exempelvis skapa gemensamma färdplaner eller främja ökad interoperabilitet anna.tegnesjo@vinnova.se. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift utlysningar Eurostars SME instrument Vinn Verifiering Innovations-projekt i företag Horisont 2020 och Eurostars • Resebidrag • Stöd under projektets gån I utlysning åtta utlyste Smart Built Environment medel för projekt inom alla programmets fyra temaområden. Projekten som beviljats ska bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger Hösten 2013 beviljade Vinnova stöd till bildandet av påverkansplattformar (steg A) inom vattenområdet, Vattenplattformen och Hydrosolidaritet med syfte att stärka det svenska deltagandet i Horisont 2020. Vattenplattformen bygger på den FoI-agenda, Vattenvisionen, som aktörerna i vattensektorn tillsammans tagit fram

Utlysningar - Tillväxtverkets samtliga - Tillväxtverke

 1. Bedömarutbildning Innovativa startup steg 1 2020; Del 3: Testbäddar inom miljöteknikområdet 2015 , 20/5 2015; Del 5: Webbsändning om aktuella utlysningar inom de strategiska innovationsprogrammen, 20/1 2015; Smart policyutveckling för ökad innovationsnytta - en satsning från Vinnova; Del 7: Idéslussar i kommuner, 2016041
 2. Arbetar du med frågor inom samhällsvetenskap och humaniora och är intresserad av europeiskt samarbete? Välkommen på ett digitalt möte, den 7 maj, om utlysningarna inom klustret Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen. Mötet arrangeras av Vinnova
 3. Vinnova öppnar erbjudande för att forma ansökningar till Horisont Europa Vinnova planerar att öppna en utlysning för att underlätta för aktörer som vill söka stöd inom Horisont Europa. Erbjudandet heter Främja svenskt deltagande i Horisont Europa och planeras öppna den 7 maj
 4. Planerade utlysningar för 2021 Formas ska under 2021 fördela drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till forskning och som ska lanseras 2021. Vinnova har fått i uppdrag att tillsammans med Planerade utlysningar för 2020 Formas fördelar varje år drygt 1,6 miljarder kronor i statligt stöd till forskning och.
 5. Formas, Energimyndigheten och Vinnova har tillsammans avsatt 34 miljoner kronor i den internationella utlysningen Urban Accessibility and Connectivity, vilket ger svenska aktörer möjlighet att delta i internationella projekt. Syftet med utlysningen är att bidra till hållbara urbana mobilitetslösningar. Öppnar: December 2019/januari 2020. Läs me
 6. Trots Vinnovas informationsspridning nationellt, och från Bryssel, kring möjligheter inom Horizon 2020 finns mer att göra för att öka kunskapen hos Sveriges aktörer inom det breda Hälso-området. Ett antal aktiviteter har genomförts i syfte att stödja just detta inom projektet. På nationell nivå har projektet bla
 7. RE:Source har under 2020 etablerat samverkan med ett antal utvalda SIPar (strategiska innovationsprogram) inom Samhällsbyggnad, Vinnova, EEN (Enterprise Europe Network) och EU SME SUPPORT, samt initierat ett samarbete med, och en strukturering av RE:Source liknande organisationer i Europa. De utvalda SIParna är relaterade till samhällsbyggnad

8 maj, 2020 I det här erbjudandet välkomnar Vinnova projektförslag som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Projekten ska utveckla nya digitala tjänster som kan bidra till stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor Formas internationella utlysningar 2020 Utlysning Budget svenska forskare Sista datum att ansöka Urban Accessibility and Connectivity 34 MSEK för 3-åriga projekt Tillsammans med Energimyndigheten & Vinnova Steg 1: 2020-03-17 Steg 2: 2020-09-22 Urban Migration 4 MSEK för projekt på 12-18 mån 2020-03-2 2020-10-07 Reviderad 2018-05332 Följande datum gäller för utlysningen: Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se www.vinnova.se. Öppningsdatum 9 oktober 2020 Sista ansökningsdag 8 december 2020 klockan 14:00 Senaste beslutsdatum 1 mars 2021 Projektstart tidigast 15 mars 202 Rymdstyrelsens aktuella utlysningar tycks inte påverkas av covid-19 just nu. Läs mer här. Vinnova. Vinnova gör en ny satsning på innovationer i spåren av coronakrisen. Erbjudandet vänder sig till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid

Under 2016 lanserade Vinnova ett visualiseringsverktyg. 2. för Horisont 2020-deltagandet, utvecklat i samarbete med The Visualization Studio vid Kungliga Tekniska högskolan. I verktyget finns infor-mation om alla Horisont 2020-projekt och det ger en grafisk överblick över hur länder och organisa - tioner deltar i Horisont 2020 Vinnova öppnar en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Med det här erbjudandet ger vi stöd till initiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid EU och utanför handlar om vad som händer i EU:s korridorer och i världen med fokus på forskning, utveckling och innovation. Två av oss som skriver denna blogg, Dan Andrée och Sandra Olivera arbetar på VINNOVAs kontor i Bryssel. Det mesta kommer att handla om EU:s ramprogram Horisont 2020 och frågor som är aktuella i det sammanhanget. Joakim Appelquist är direktör för.

Interview week for EIC Accelerator 3rd cut-off date 2020 » Vinnova öppnar en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför Vinnova utlyser nu medel för personrörlighet mellan Sverige och Frankrike, Tyskland, Kanada, USA eller Brasilien, i syfte att skapa samverkan och öka kunskapen om AI inom aktuella organisationer. KK-stiftelsen bjuder in till höstlansering av utlysningar 2020 ERC Starting Grant - Beslut för 2020 och utlysningar 2021. Det europeiska forskningsrådet (ERC) främjar forskardriven forskning inom alla vetenskapliga områden och stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden. Forskningen ska bedrivas i en av EU:s 28 medlemsstater eller associerade. Utlysningar från två stiftelser Publicerad 2020-05-07 Ollie och Elof Ericssons Stiftelser för Vetenskaplig Forskning och Välgörande Ändamål och Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk oc.. Öppen utlysning: Dataanalys i processindustrins värdekedjor, hösten 2020 Syftet med utlysningen är att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i värdekedjor kopplade till processindustrin, både inom och mellan företag

Vinnova Intressentportale

Utlysningar och bidrag. Finansiering från Forte söks i öppen konkurrens. När det är möjligt att ansöka om bidrag publicerar vi en utlysning på vår webbplats. En del utlysningar återkommer varje år, medan andra genomförs efter särskilda beslut eller som del i en långsiktig satsning Svenska lanseringen av WP2018 -2020, Stockholm - Vinnova. 9-10 nov: ICT Proposer's Day 2017, Budapest (med fokus på kommande utlysningar), anordnad av EU-Kommissionen https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-proposers-day-2017. 9 nov: Informationsdag om de nya arbetsprogrammen, Göteborg, anordnad av GU, Chalmers och Vinnova Workshop hos Vinnova - om transdisciplinärt forskningssamarbete inom Hälsa-utlysningar i Horisont 2020. Den 28 oktober deltog Forskningsstödets samordnare, tillsammans med HDa-forskare från forskningsprofilen Hälsa och välfärd, i en Vinnova-workshop om Hälsa-utlysningar inom H2020 och transdisciplinärt forskningssamarbete Utlysningar. Vi listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Förutom en årssammanställning finns nedan en lista med mer dagsaktuella utlysningar. Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Participant Portal

Utlysningar - Smartare Elektroniksyste

 1. Utlysningar från Horisont 2020 publiceras på EU-kommissionens webb för finansiering och upphandling, Funding & Tenders Portal. Portalen är en gemensam ingång för att göra ansökningar och för experter för de finansieringsprogram som förvaltas av Europeiska kommissionen och andra EU-organ
 2. Maximalt belopp per projekt att ansöka om är 250 000 kr. De utlysta projektmedlen omfattar 500 000 kr för Skog (motsvarande medel till 2-3 projekt) och 500 000 kr för Klimat (motsvarande 2-3 projekt) och utlyses som ett engångsanslag under år 2020. Delar av medlen kan dock få disponeras under 2021, om särskilda skäl finns
 3. Horizon 2020 Miljö ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom avfall, vatten och klimat
 4. Dessa utlysningar har kommit att kallas K3-utlysningarna, syftande på Kunskapstriangeln. 2017 lyste Vinnova ut totalt 100 miljoner kronor för utveckling av svenska lärosätens samverkanskapacitet. Utifrån ett antal teman skickades 18 projektskisser in till Vinnova, som efter bedömning av en extern bedömningsgrupp samt en hearing beviljade medel till 17 projekt
 5. Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en total budget på runt 80 miljarder euro för hela programperioden (2014-2020). EU-kommissionen ansvarar för programmet och ger finansiellt stöd för olika former av forsknings-, innovations- och samarbetsprojekt. Europeiska unionen, EU, organiserar
 6. Vinnovas satsning på utveckling av testbäddar; Energimyndighetens villkorslån. Energimyndigheten erbjuder finansiering i form av villkorslån för företag som har potential att bidra till en betydande ökning av andelen förnybar energi eller energieffektivisering. LIFE. Ny projektperiod 2014-2020
Sweden Innovation Days - Smartare ElektroniksystemStockholm och Göteborg på agendan | PiiA
 • Jersey Shore Premium Outlets map.
 • Remote Desktop macOS.
 • Spel skelett.
 • Isle of Man TT prize.
 • Canon mg2950 drivrutin.
 • Moped förgasare Sprängskiss.
 • TZ200 Prisjakt.
 • Trennung nach 25 Jahren.
 • Vad är cinnober.
 • Regissör svensk.
 • Extravärmare Volvo.
 • AWS as we speak.
 • Gips Wandrelief Blumen.
 • Banan vikt.
 • E Bike Verleih Schluchsee.
 • Moraeus bröder.
 • Radera Xbox konto.
 • Nokia 6 Flipkart.
 • Santiago de Cuba Rum UK.
 • Lägenhetsregistret utdrag.
 • WhatsApp Chatverlauf drucken 2020.
 • Vad äter leddjur.
 • Süße BFF Sprüche zum weinen.
 • R to SEK.
 • Nordic Light Ljusstake 4 armar Vit.
 • Allt om vin digitalt.
 • ISBoxer WoW Classic.
 • Stadt Gera H35.
 • Trettiplus gynekologen.
 • Tommy Hilfiger Backpack tj Maxx.
 • Gravid med sladdis.
 • Lany world.
 • Plöja med tegplog.
 • Maven plugin repository.
 • Anton Drexler.
 • Plejd kompatibel med Telldus.
 • VW T5 2.0 TDI ruckelt im Leerlauf.
 • Hotell Köpenhamn billigt.
 • Bilar Blocket.
 • Chuck Norris Filme.
 • Cecilia Lind chords Em.