Home

Konstnärsnämnden arbetsstipendium 2021

Konstnärsnämnden: Arbetsstipendium 2020 Föreningen

Konstnärsnämnden beviljar 65 miljoner kronor i arbetsstipendier till 337 bild- och formkonstnärer Pressmeddelanden • Apr 16, 2020 11:00 CES Konstnärsnämnden har beviljat ettåriga arbetsstipendium á 50 000 kronor till 226 yrkesverksamma musiker och komponister. Bland dem finns Sibille Attar, Jelassi, Moa Lignell och Rebstar. Konstnärsnämnden delar ut arbetsstipendier till frilansande, svenska musikkonstnärer varje år

Funny Livdotter under en utställning i Färgelanda konsthall 2020. Foto: Johan Lindahl Tre konstnärer från Dals Långed får Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium på 100 000 kronor vardera

Sök arbetsstipendier hos Konstnärsnämnden - SF

Sök arbetsstipendium inom bild och form Sista dag för ansökan är 11 november 2020 Arbetsstipendiet ska göra det möjligt för dig som konstnär att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och Arbetsstipendium inom musik. Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att. Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2020 Anders Sandrews Stiftelse Utbildningsstipendium 2019 Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2016. Maila för komplett C Konstnärsnämnden arbetsstipendium 2020-21 Sparbanken Syd 2018 Stiftelsen Längmanska kulturfonden 2017 Helge Ax:son Johnsons Stiftelse 2017 Malmö Stad 2017 Sasakawa Foundation - SwedenJapan 2015 Konstnärsnämnden arbetsstipendium 2010-11 Konstnärsnämnden projektbidrag 2009, 1999 Konstfack Beat. Stipendiefond 200

Stipendier/Grants. Konstnärsnämnden 2-årigt Arbetsstipendium 2020. Konstnärsnämnden Krisstöd 2 2020. Helge Ax:on Johnsons kulturfond 2019. Längmanska Kulturfonden 2019. Konstnärsnämnden ettårigt arbetsstipendium 2012. BUS 2003. Västra Götalandsregionen 2003. Slöjdföreningen Göteborg 2000 Konstnärsnämnden. Tvåårigt arbetsstipendium 2020 Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2017 Konsthantverkarna 2016 Konsthantverkets vänner 2016 Estrid Ericson Helge Ax:son Johnson. Pris Residence Stora Formpris för Årets konsthantverkare 201 2010 Konstnärsnämndens stipendium för internationellt kulturutbyte, European Ceramic Context, Bornholm, Danmark. 2011 Hertha Bengtssons stipendium. 2012 John E Franzéns stipendium. 2013 Konstfacks Stiftelse. 2014 Estrid Ericsons Stiftelse. 2016 Estrid Ericsons Stiftelse. 2017 Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium. 2020 Estrid Ericsons Stiftels Viktigt: Ansökan 2020 stänger 18 september 15.00. Stims årliga stipendier är på 50 000 kr respektive 25 000 kr och mottogs förra året av 131 anslutna. 2020 förstärker vi stipendiepotten med ca 300 särskilda extrastipendier, à 10 000 kr. Syftet med extrastipendierna är att stärka och stödja det fortsatta skapandet av musik med anledning av covid-19-pandemin

Sök stipendier hos Konstnärsnämnden - SF

 1. Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stödet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod eller till fortbildning, arbetslokaler eller investeringar i utrustning och material
 2. Konstnärsnämnden är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet.Nämnden delar varje år ut ca 160 miljoner kronor i stipendier och bidrag till konstnärer inom bild och form, musik, teater, dans och film.Till Konstnärsnämndens uppdrag hör också att göra utredningar i kulturpolitiska frågor samt analyser av konstnärernas sociala och ekonomiska.
 3. SVERIGES FÖRFATTARFOND INFORMATION Hösten 2020 Box 6243, 102 34 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 82, 2 tr. - den som haft ett skattefritt arbetsstipendium år 2020 från författarfonden kan Konstnärsnämnden eller Dramatikerrådet
 4. • Deltar i Grafiktriennal XVI - Nordic Contemporary Print Triennial 2020 på • 25 jan. - 14 mars, Galleri Sander, Norrköping • 4 april - 23 maj, Trelleborgs Museum • 3 sept. - 4 okt., Kulturens Hus, Luleå • 2019-2020 Tilldelats Konstnärsnämndens 2-åriga Arbetsstipendium • 2019 Peggy Nermans konstnärsstipendium, läs me
 5. Erhållna krisstipendier från Konstnärsnämnden beaktas dock inte. • Den som erhållit Stims extrastipendium år 2020 (om 10 000 kronor) kan även ansöka om FST:s stipendium, men vid tilldelning reduceras i de fallen FST-stipendiebeloppet med 10 000 kronor. • Man kan inte få FST-stipendium två år i följd
 6. erad som en av 4 till Design S, Swedish Design Awards 2020; 2020 Arbetsstipendium, tvåårigt. Konstnärsnämndens bildkonstnärsfon
 7. 2020 och 2008 > (större än) konstnärlig gestaltning till Celsiusskolan i Offentlig Konst Uppsala kommun, 2019 gestaltningsuppdrag av två väntrum till BU nya psykiatrin region Kalmar ska stå klart hösten 2021. Konstnärsnämnden arbetsstipendium. 199

Utdelade stipendier och bidrag 202

Josefin fick Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium 2020 och Rettigs konstnärsstipendium 2019. Utställningen »Ser du mig nu« har tidigare visats på Länsmuseet Gävleborg. Notera: Vi har satt en maxgräns på 15 besökare samtidigt, så att alla som rör sig i lokalerna kan känna sig trygga och hålla avstånd utan problem 2020 STIM stipendium (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) 2020 Spelstinamedaljen. 2019 Region Uppsalas kulturstipendium. 2017 Konstnärsnämndens arbetsstipendium. 2012 Upplands spelmansförbunds guldmärke, med motiveringen: för att ha tillägnat sig kunskap och skicklighet i låtspel,. Konstnärsnämnden Arbetsstipendium. 2012. August Rigners Resestipendium. 2010. Estrid Ericson Resestipendium. 2009. Kosta Boda Stipendiet Biography 2020. Att bli konstnär / 2020 Sverige ISBN 9789198533590 Konstens frågeformulär # 1-132 / 2020 Sverige ISBN 9789151946535. 200 Konstnärsnämndens Krisstipendium 2 är en del av det krisstöd regeringen beslutat om på grund av coronakrisen. Fick du stipendiet åren 2017-2018 eller tidigare kan du alltså söka ett nytt hösten 2020. Femårigt arbetsstipendium:.

Konstnärsnämnden beviljar 65 miljoner kronor i arbetsstipendier till 337 bild- och formkonstnärer. Bland dem som får del av kakan finns flera värmlänningar - och en av dem som får mest har spännande planer Konstnärsnämnden har beviljat ettåriga arbetsstipendium á 50 000 kronor till 226 yrkesverksamma musiker och komponister. Bland dem finns Sibille Attar, Jelassi, Moa Lignell och Rebstar. Konstnärsnämnden delar ut arbetsstipendier till frilansande, svenska musikkonstnärer varje år. Eftersom många i musikbranschen drabbats hårt av konsekvenserna av Covid-19 har arbetsgruppen i år valt.

Thanks to Konstnärsnämnden June 23, 2020 I would just like to give my deepest thanks to Konstnärsnämnden (The Swedish Arts Grants Committee) for giving me the support through the crisis found as well as a One Year Arbetsstipendium (work grant) Detsamma gäller den som under 2020 erhållit arbetsstipendium från Konstnärsnämnden. Måste låtarna vara släppta? Nej, men de måste vara verkregistrerade. Tänk på att en verkregistrering kan ta ca 3 dagar. Spelar det någon roll i vilken ordning jag laddar upp mina verk i ansökan? Ja, lägg de du är mest nöjd med överst 2020 Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2- årigt 2020 Region Halland Arbetsstipendium 2018 Lars Johansson Minnesfond 2017 Kiruna Vistelsestipendium av Konst i Halland 2016 Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2016 Halmstads Kulturstipendium 2015 Eric Ericson 2013 Go India Resestipendiu 2020 Konstnärsnämnden Tvåårigt Arbetsstipendium. Konstnärsnämnden Krisstipendium 2. 2019 Längmanska Kulturfonden. Helge Ax:on Johnsons Stiftelse. 2012 Konstnärsnämnden Arbetsstipendium . 2000 Slöjdföreningens Stipendium. 2003 Västra Götalandsregionen. BUS (Bildupphovsrätt) 2000-2013 Estrid.

Konstnärsnämnden beviljar 65 miljoner kronor i

 1. Konstakademien 2020. Stockholms stads ateljé- och studiostöd 2018-20. Konstnärsnämnden, arbetsstipendium 2016-17. Konstnärsnämnden, arbetsstipendium 2007-08. Konstnärsnämnden, arbetsstipendium 2003. Helge Ax:son Johnssons resestipendium 2000. Fredrika Bremers stipendium 199
 2. 2020 Konstnärsnämnden, arbetsstipendium . 2011-12, 2003-04, 2000, 1996, 1993 Konstnärsnämnden, Sveriges Bildkonstnärsfond . 2010 Göran Dahlbergs stiftelse för bildkonstnärer . 1999 BUS/Bildupphovsrätt i Sverige . 1999 Landstinget & Länsstyrelsen i Västernorrland
 3. 2020 2-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2005 2-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2003 1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2001 Estrid Ericsons Stiftelse 2001 Nils Johan Sjöstedts Stiftelse. UNDERVISNING 1993-1994 Sörängens FSK Assisterande lärare i Keramikkurser. MEDLEMSKAP Kaolin, Stockhol
 4. 1992 Arbetsstipendium, Statens 1999-2000 Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium 2004-2005 Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium 2011-2012 Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium 2016-2017 Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium 2020 Konstnärsnämnden Krisstipendium
 5. -Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2018-Världsarvsstipendiet 2020. Uppdrag och spelningar -Musikdramatik för barn och unga, Högskolan för scen och musik, Göteborg 2018 -Musikdramatik, Högskolan för scen och musik, Göteborg 2017 -Kandidat,.

Publicerat fredag 17 april 2020 kl 17.56 Konstnären Pia Ingelse har tilldelats Konstnärsnämndens arbetsstipendium på 100 000 kronor. Efter. Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium, 2020 Bergdala Konstgalleri, 2020 Fabrikör J. L. Eklunds Hantverksstipendium, 2018 Wollinska Stiftelsen, 2018 Donald & Ulla Edwertz stipendiefond, 2017 Estrid Ericsson Stiftelse, 2015, 2016, 2018, 2018,2019 Petersenska hemmet, 2015 Siv & Carl Malmstens stiftelse, 201 2020 Människans natur, Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi, Umeå. Grupputställning curerad av Alexandra Ellis (Norrakollektivet) 2020 Arbetsstipendium 2 år Konstnärsnämnden. 2018 Dynamostipendiet tillsammans med Systrarna Sara Edström och Therese Engström

Konstnärsnämnden arbetsstipendier - Pressmeddelande

 1. dre än 12 böcker. Svenska Fotografers Förbund skriver
 2. 2020 Storyn och tekniken Stockholms auktionsverk 2020 Upplyst Galleri Blås och Knåda Stockbolm 2016-18 Arbetsstipendium konstnärsnämnden 2015 Sasakawa foundation 2011 Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2011 Artist in Recidence, Nuutajärvi Glass village, Finlan
 3. 2020 Arbetsstipendium, ettårigt från Konstnärsnämnden; 2002, 2004, 2006 Iaspis. Bildkonstnärsfondens stipendium för internationellt kulturutbyt
 4. Arbetsstipendium Region Norrbotten 2020. Arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2017. Erik Erikssons stiftelse 2003. Svenska Hus, Stockholm Art Fair 2003. Otto och Charlotte Mannheimer 1999, 2003. Längmanska stiftelsen 200
 5. utan aktuell litterär verksamhet söker motsvarande stipendium hos Konstnärsnämnden. Ettårigt arbetsstipendium i särskild utlysning hösten 2020 2. Åberopad produktion/senast publicerad bok Senaste publiceringså
 6. 2019-2020 Konstnärsnämndens två-åriga arbetsstipendium . 2019 Uppsala kommun, projekt/resebidrag, samt Letterstedtska föreningen, Artist in Residence, Island. 2018 Längmanska kulturfonden, tryckning av bok. 2014, 2006 och 1996 Uppsala kommuns kulturstipendium . 2010, 2002 och 1989 Uppsala läns landstings kulturstipendiu
 7. Konstnärsnämndens Arbetsstipendium 1979, 1982, 1984. Författarfondens premium 1985; Tvåårigt arbetsstipendium från Författarfonden 1986; Stockholms stads kulturstipendium 1987; Konstnärsnämndens Arbetsstipendium 2020. Böcker Rzeszów, bland polska bönder. Text: Maciej Zaremba. Utgiven på Öppna ögon förlag

226 musikkonstnärer får arbetsstipendium - Musikindustri

 1. 2020 Galleri jeanette ölund borås 2019 Grafiska sällskapet Stockholm 1983-1987 Konstnärsnämnden 1981 Konstnärsnämnden 1979 Statens arbetsstipendium 1975-1976 Statens arbetsstipendium 1975 Göteborgs stad 1972 Uddevalla kommun. Samlingsutställningar i urval
 2. 2020 Arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2019 Kultur och utvecklingstipendium Region Östergötland 2017 Filip Schelins Stiftelse John Lennings Stipendiefond Stipendium från Liljesonska Stiftelsen 2016 Arbetsstipendium från Region Östergötland 2011 Projektstöd från Östsam 2009 Norrköpings kommuns kulturstipendium till Moa Martinssons.
 3. 2020 Byggnads kulturstipendium 2016 Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv (JAPAN) 2014 Ålands kulturdelegation, vistelsestipendium Åland, med John Håkansson 2013 tvåårigt arbetsstipendium, Sveriges Bildkonstnärsfond, Konstnärsnämnden 2012 internationellt kulturutbyte, Helsingfors, IASPIS, Konstnärsnämnden
 4. 2008 Konstnärsnämnden, Arbetsstipendium 2004 IASPIS resestipendium 2002 Ljunggrenska Formgivarpriset 2000 Scholarship to Gifu, Japan 1999 Båstads kulturstipendium Misschiefs, Bångska palatset, Stockholm, 2020. Female Traces, Möbeldesignmuseum, Stockholm 2019/2020. Crossovers, London Designfair 2019. Designstories, Nationalmuseum.
 5. Han har tre gånger fått Konstnärsnämndens Arbetsstipendium för att utforska Saxofonen som skådespelare. Fredrics hemsida: (2020, uruppförande); 10 Sedan 2014 har ensemblen med stöd av Konstnärsnämnden uppfört verk av flera svenska tonsättare, däribland Joakim Sandgren, Mika Pelo, Rei Munakata,.

C u r r i c u l u m V i t a e Elisabeth HenrikssonBorn in Luleå, 1975. Based in Stockholm, Sweden. Education:Northlands Creative Glass, Skottland, kurs 2012Pilchuck Glass School, Seattle, USA, kurs 2008Konstfackskolan, Institutionen för keramik o glas, Stockholm, 1999 - 2004Nyckelvikskolan, Keramik, Stockholm, 1998 - 1999Edelviks folkhögskola, Skellefteå, Konst- och konsthantverkslinje Hon har erhållit Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2006 och 2020 samt varit artist-in-residence i Westfalen-Lippe 2007 och Grez-sur-Loing 2018. Det har blivit 12 större separatutställningar under hittills 20 år, många på Gotland, ett flertal på Konstmuseet i Visby, men även i Stockholm samt på andra orter i Sverige och Norge Missa inte att ansöka om Konstnärsnämndens arbetsstipendium inom musik. Sista ansökningsdagen är den 24 februari! ↓ Sista ansökningsdag den 24 februari för årets fördelning av arbetsstipendier inom musik Konstnärsnämnden delar årligen ut ca 16 miljoner kronor till arbetsstipendier inom musikområdet 2020 Kökslandskap, digital måleriworkshop för Åstorps konsthall . 2020 Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab, workshops för barn, biblioteken i Veberöd och Genarp . 2020 Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab, workshops på distans som del av kursen Imagining Catastrophe, Malmö Universite

Stockholms Auktionsverk Online 802663. NEW CONTEMPORARY DESIGN JONATAN NILSSON, Resin Lamp, lampa, tillverkningsår 2020, unikt exemplar, frigolit täckt med resin och sprayfärg (egenutvecklad teknik) 2013 Konstnärsnämnden 1-årigt arbetsstipendium 2009 Stiftelsen Anna Lisa T till minne REPRESENTERAD: Uppsala Konstmuseum, Stockholm Stadsmuseum, Uppsala Kommun Offentlig konst. 4/29/2020 7:46:10 AM.

Under 2020 erhöll Emerén ett ettårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden, vilket möjliggjorde en fördjupning i arbetet med poesin och textilen. Samma år stannade mycket av, och händerna som konstnären tidigare använt som verktyg i skulpterandet proklamerades nu som en källa till smitta 1992 Konstnärsnämndens arbetsstipendium. 1993 Konstnärsnämndens arbetsstipendium. 1995 Skap Repertoarutveckling. 1995 Konstnärsnämndens arbetsstipendium. 1996 Konstnärsnämndens arbetsstipendium. 1997 Stipendium Uppsala Kommun. 1997 Stim-stipendium. 1998 Konstnärsnämndens arbetsstipendium. 2000 Stipendium Läromedelförfattarnas.

TILDA LOVELL

2-årigt Arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2020 IASPIS, internationellt kulturutbyte, 2020 Göran Dahlberg stipendium 2019 IASPIS, internationellt kulturutbyte, 2019 Filmstöd Film i Västernorrland 2002 Arbetsstipendium Konstnärsnämnden 1990 -97- 07 Projektbidrag Konstnärsnämnden 1987 MEDLEM KR 2019-2020 Bildkonstnärsfondens stora arbetsstipendium 2019 Konstnärsnämndens 2-åriga arbetsstipendium . 2016 Birgit Skiolds Grafikpris Artist in Residence at Northern Print, Newcastle upon Tyne. 2015 Internationellt kulturutbyte/resa Konstnärsnämnden. 2013 Källskärs stipendiet, Åland. 2008-2009 Bildkonstnärsfondens stora.

2018-2020 2-årigt Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2016 Gunnar och Lilly Perssons stiftelses konststipendium, Ystads Konstmuseum 2016 Iapsis, resebidrag filmfestival Beijing, Kina 2015 Iaspis, resebidrag filmfestival Poznan, Polen 2014 Längmanska Kulturfonden, för tryck av bok 2013-2015 2 -årigt Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2008-09 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2004-05 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1998-99 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1996 IASPIS, Stockholm Utmärkelse: 2014 Årets offentliga verk för Stockholm Konst 2014, tillsammans med Astrid Göransson. Separatutställningar, i urval: Dalslands konstmuseum 2020 Galleri Sjögatan 7. 2020 Vy, klinkervägg i rehab-bassäng, Karlskoga Lasarett, 2006 Konstnärsnämnden. 1-årigt arbetsstipendium 2006 Helge Ax:son Johnsons Stiftelse. Studieresa Mexico 2005 Reijmyre Glasbruk. Arbetsvistelse 2005 Ulla Fröberg-Cramérs Stipendiestiftelse Bildkonstnärsfondens Krisstipendium 2, 2020 Bildkonstnärsfondens 2-åriga arbetsstipendium 2018 och 2019 Hallands Konstförenings Stipendium 2007 (ateljévistelse Grez-sur-Loing) Stockholms Kommuns kulturstipendium 1997, 1988 Bildkonstnärsfondens arbetsstipendium 1993, 1983, 1982 Konstnärshusets Grafikstipendium 198 Konstnärsnämnden ett par gånger Konstnärsnämnden 2-årigt arbetsstipendium 2015. Utbildning Konstfack (måleri 1965-69). Utställningar Separatutställningar 1974 Svenska Bilder, Sthlm 1979, -85, -88, -99 galleri h, Sthlm 1993 Konstförmedlarna Falu Gruvas konsthall 2020 Grupputställningar Grafiktriennalen, Konstakademien 2007.

2015 Projektbidrag, Konstnärsnämnden. 2015 Projektbidrag, Region Norrbotten. 2014 Längmanska kulturfonden. 2014 Arbetsstipendium, Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond, SKFV. 2013 Kulturpris från Gunborg och Sten Rosenströms Stiftelse. 2012 Robus Arcticus stipendium. 2012 Målinriktat Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden. 2009. Transit Kulturinkubator 3-årigt residens 2017 - 2020 Konstnärsnämnden, internationellt kulturutbyte Finland 2019 Jönköpings län manus stöd (För Det krokiga och det raka) 2019 Stiftelsen Grosshandlanden Johan Adolf Malmstens Minnesfond (Det krokiga och det raka) 2019 Konstnärsnämnden 1-åriga arbetsstipendium 201 2020 Platform Projects, Athen (online) 2019 Liminal Spaces, Årstaberg Konsthall, Stockholm 2019 In-Mid Air, Bångska våningen, Stockholm 2018 Ung salong, Uppsala 2014 Konstfack spring exhibition, Stockholm 2012 Red Sky at Morning - Röda Sten Konsthall, Gothenburg . 2011 North River Runs South - Galleri Oro, Gothenbur

Riktigt fina stipendier till Långedskonstnärer

Publicerar boken Oönskat med stöd från Konstnärsnämnden. 2015 Soloutställning på Nationalmuseet design @ Kulturhuset Stadsteatern med Nattdjuren. Deltar i en samlingsutställning på på SoStockholm 2016 Soloutställning med Nattdjuren på Avault, stockholm Får tvårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden. 2020 2000 2-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1993 Vimmerby Kommuns Kulturpris 1993 1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1990 1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1988 1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1984 Kalmar läns landstings Kulturstipendium. MEDLEMSKAP KIF Kaoli

Riktigt fina stipendier till Långedskonstnärer - Dalslänninge

Arbetsstipendium Konstnärsnämnden apr 2020 Arbejdslegat Statens kunstfond apr 2019 Kunstnerisk arbejdslegat for billedkunstner Se hela Emelies profil Upptäck gemensamma kontakter Bli presenterad Kontakta Emelie direkt Bli medlem för att se. 28 april 2020 . Krisstipendium från Konstnärsnämnden - tveka inte att söka. Från och med idag den 28 april går det att ansöka om krisstipenium ur regeringens krispaket till kulturen på 500 miljoner kronor via Konstnärsnämnden Sök arbetsstipendium inom bild och form Sista dag för ansökan är 11 november 2020 Arbetsstipendiet ska göra det möjligt för dig som konstnär att.. #arbetsstipendium #konstnärsnämnden #happ Sök Konstnärsnämndens arbetsstipendium inom musik. Den 24 februari är sista dagen att ansöka om arbetsstipendium hos Konstnärsnämnden. Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete

FÖRLAG Tony Nilsson förlänger med peermusic - Musikindustrin

Konstnärsnämnden och Författarfonden kommer totalt få ett stöd på 80 miljoner kronor för konstnärer, författare och andra kulturskapare i form av stipendium. Konstnärsnämnden innehar 70 miljoner kronor och Författarfonden 10 miljoner kronor. Detta kommer huvudsakligen vara i form av stipendium till enskilda aktörer. Konstnärsnämnden Extrautlyst arbetsstipendium tilldelas 20 kulturskapare 2020-06-22 Uppdaterad: 2020-06-22 Författare: Admin Adminsson Kultur. Utveckling och tillväxt. Kultursektorn i Halland har drabbats hårt av Covid-19 pandemin. Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond.. 2020 - Krisstipendium, Region Örebro 2020 - Krisstipendium, Konstnärsnämnden 2020 - Ettårigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2020 - Gunvor Nelsons kulturfond, projektstöd 2019 - Nominerad till Fredrik Roos Stipendium 2018 - Galleri Verklighetens Stipendium 2018 - Konstakademin - Stöd till examensarbet Konstnärsnämndens arbetsstipendium är ett riktigt fint bidrag, eftersom att det ger dig som konstnär väldigt mycket pengar för att helt enkelt fortsätt göra din konstnärliga grej. Pengarna är tänkta att gå till exempelvis boende, mat, resor och annat som du behöver för att kunna leva och utvecklas som skapare Konstnärsnämndens arbetsstipendium! av Fredrik Johansson | jun 20, 2017 | Nyhet Jag har tilldelats konstnärsnämndens arbetsstipendium för att kunna ägna mig åt att spela och komponera musik under en period!!

Konstnärsnämnden - Home Faceboo

Konstnärsnämnden arbetsstipendium 2002 Konstnärsnämnden 1992 Mannheimers fond 1991 Göteborgs kulturstip 1989 Visningsersättning fr.o.m.1983 till 1994 från Bildkonstnärsfonden Kerstin Wijks stipendiefond 1988 Författarfonden arbetsstipendium 1986 Konstnärsnämnden arbetsstipendium 1985 Författarfonden resestipendium 198 2020. Oskarshamns konsthall, Region Kalmar Läns extra arbetsstipendium 2021. Emmaboda kommuns arbetsstipendium inom kultur 2019. Wollinska stiftelsen 2019. Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium 2018. Sparbanksstiftelsen Kronan 2014 Uppdrag och offentliga inköp:. Ateljéerna är belägna i Konstnärsnämndens lokaler på Maria skolgata 83 i Stockholm. 1 oktober 2020 - 31 mars 2021 Foto: Linda Hofvander, 2021. 11/02/2021 . Konstnärsnämnden . Arbetsstipendium, 19 jan - 24 feb Internationellt utbyte och resebidrag, 28 jan - 29 apri

10 § Arbetsstipendium får lämnas för högst fem år i taget för att ge en konstnär möjlighet att bedriva och fördjupa sin konstnärliga verksamhet. 11 Konstnärsnämnden i fråga om andra konstnärer. 16 Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020. 2. Genom förordningen upphävs a). 2020 Polyfoni 5, Galleri Thomas Wallner, Simris. 2019 Realism, Galleri Thomas Wallner, Simris. Landskap/Natur, Vargåkra gård, Hammenhög. 2017 Polyfoni 4 2015 Ettårigt arbetsstipendium Konstnärsnämnden. 2014 Resestipendium Helge Ax:son Johnson. 2013.

A b o u t

Aug 2019 - Jul 2020 1 year. Visiting lecturer until 2020-06-30. Teacher in the Bachelor's program, mainly in the subject area of illustration and storytelling. Arbetsstipendium Konstnärsnämnden Konstnärsnämnden 2016 Ettårigt arbetsstipendium för. Konstnärsnämndens stipendier. Konstnärsnämnden delar ut stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater. Stöd riktas främst till enskilda frilansande konstnärer som är bosatta i Sverige eller har sin konstnärliga verksamhet i Sverige

Arbetsstipendium Konstnärsnämnden Jag fick åter igen ett 1-årigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden hösten 2020. Ett stipendium som hjälper mig att fortsätta arbetet med en mimplattform i Göteborg! Tack Konstnärsnämnden! Gilla 2020 Hugs Your Body´s Contours and Gets Even Softer ans More Fitting With Each Use, 2019 Konstnärsnämnden, ettårigt arbetsstipendium. 2016 IASPIS internationellt kulturutbyte, Konstnärsnämnden. Estrid Ericsson stiftelse 2020 Stiftelsen Gunilla Edlinds Stipendiefond 2020 Helge Ax:son Johnsons Stiftelse 2020 Estrid Ericsson stiftelse 2020 Konstfack stipendium 2019 J.L Eklund Hantverksstiftelse 2019 Estrid Ericsson Stiftekse 2018 Arbetsflitens Befrämjande 2018 Ettårigt arbetsstipendium Konstnärsnämnden Konstnärsnämnden. Arbetsstipendium Bild och form. Sista ansökningsdag 2021-11-16. Info & ansökan. Konstnärsnämnden. Internationellt utbyte Bild och Form. Sista ansökningsdag 2021-12-02. Info & ansökan. Stöd utan deadline. Nordisk Kulturfond

Konstnärsnämnden arbetsstipendium 2021 - konstnärsnämnden

Dômens Konstskola, 2020 Assistent till Charlotte Gyllenhammar, 2016 - 2020 Lärare - Kurs, Platsspecifik konst, Idun Loven 28 okt-1 nov, 2019 Lärare - Kurs, Ansökan till konsthögskola, 7-8 feb, 2017 Föreläsning - Tsinghua Uni, Academy of Arts & Design. May, 2015 Stipendier Konstnärsnämndens - Arbetsstipendium 1 år 2019. Konstnärsnämnden, 2-årigt arbetsstipendium 2000/2001 Konstnärsnämnden, 1-årigt arbetsstipendium 1994 Konstnärsnämnden, 1-årigt arbetsstipendium 1991 Ida Uhnman 1984. OFFENTLIGA VERK, i urval Smärtcentrum, Karolinska universitets-sjukhuset Solna, Rättspsykiatrin i Sala, Västmanlands läns landsting, Huddinge sjukhus Selftape 2020 31A89765-F7D0-419F-B5B5-D813230EB1AB. boo egebjer power cv 2019. Boo Egebjer. Studioinspelning 2015 Galder. Branscherfarenhet. Produktion Arbetsgivare Roll / Uppgift Period ; Produktion. B-Reel Films: Arbetsgivare. Circle K: Roll / Uppgift. Fräck cyklist med egen stunt: Period. 2019 - Nu: Produktion. Många

Niklas Ejve - Nutida Svenskt SilverAnders Adelgren - Galleri Cupido - svensk och finsk

IASPIS Konstnärsnämnden - Swedish Arts Grants Commitee 2007 Richard Björklund-stipendiet, Malmö Konstmuseum 96 Statligt arbetsstipendium, Bildkonstnärsfonden 9 Emmaboda kommuns arbetsstipendium inom kultur 2019. Wollinska stiftelsen 2019. Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium 2018. Sparbanksstiftelsen Kronan 2014 Uppdrag och offentliga inköp: 2020 Väggmålningen Electric Boogie i Vilhelm Mobergs gymnasium, Industritekniska mm programmet i Lindås på uppdrag av Emmaboda kommun 2020 Two years working grant, Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden, Swedish Arts Grants Committee 2018 Nominated as one of 4 to Design S, Swedish Design Awards 2018 Estrid Ericson scholarship 2016.

Om - Cicely Irvin

2020 Upplyst Galleri Blås och Knåda Stockbolm 2016-18 Arbetsstipendium konstnärsnämnden 2015 Sasakawa foundation 2011 Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2011 Artist in Recidence, Nuutajärvi Glass Village, Finland 2004 Konsthantverkets vänne Helena Sandström Cruz är regissör, dramatiker och skådespelare. Hon har de senaste 15 åren varit yrkesverksam på såväl institutionsteatrar och fria grupper som i radio och tv. Bland tidigare produktioner finns musikalen Lizzie (Östgötateatern 2020), Nakna som foster och gudar (Folkteatern i Göteborg/ Riksteatern 2019), Lust (Regionteatern Blekinge/Kronoberg 2019), Jeremiah. TACK KONSTNÄRSNÄMNDEN FÖR ETT-ÅRIGT ARBETSSTIPENDIUM ️. Nu har jag ett arbetsliv efter Tystnaden i Sápmi där nya projekt får liv. Det betyder allt att få möjlighet att jobba med det jag brinner för. Med det här stipendier på 80000 kan jag få fart på mitt projekt om Kiruna igen Konstnärsnämnden: Arbetsstipendium. OM STIPENDIET: Mottagaren får möjlighet att koncentrera sig på sitt skapande under en längre tid. Pengarna är tänkta att gå till uppehälle och skaparkostnader, exempelvis boende, mat, resor och material. UTDELNING: Ettårigt arbetsstipendium á 100 000:- (skattefritt) Evenemang, Online Iaspis open studios, 17-23 Augusti 2020 IASPIS, Konstnärsnämnden Stockholm, Residens april - september 2020 2019 Solo Utställning, Svart Vatten, Luleå Konsthall, Vinter 2019 AIR Textilsetur, Blönduos, Iceland september - Oktober 2019 Arbetsstipendium 1 år, Konstnärsnämnden 201

dec 14, 2020 at 20:22. Provvävning pågår av en bård till min textila quintyk. Ett meddelande från och till tid och rum:) Förra veckan blev jag tilldelad Konstnärsnämndens 2-åriga arbetsstipendium! Nu har jag medel att kunna färdigställa ODYSSEIA - med mera JONATHAN JOSEFSSON 2020-07-31 Born 1978 in Gothenburg, Sweden. Lives and works in Gothenburg, Sweden. EDUCATION 2005-2007 Master Textile art, HDK-Valand, Academy of Art and Design, Gothenburg, Sweden 2001-2004 2017 Konstnärsnämndens 2åriga arbetsstipendium Arbetsstipendium Karlstads Kommun 2014 Thor Fagerkvist Stipendium 2013 Nya Wermlands Tidningens Kulturpris 2012 Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2009. Utbildning Autodidakt. Utställningar SEPARATUTSTÄLLNINGAR I URVAL Galleri KIKA 2020 Karlstad SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR I URVAL: Galleri K 1995 Jag har mottagit stipendier för mitt konstnärsskap från bl a Göteborgs stad, Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur, och senast 2020 arbetsstipendium både från Konstnärsnämnden och från Västra Götalandsregionen, som skriver så här 2020. Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2020 Region Hallands arbetsstipendium för konstnärer och kulturskapare 2017. Otto och Charlotte Mannheimers fond . 2015. Anders Sandrews Stiftelse . Hans Dahlboms musikstipendie. Margot och Tobis Stiftelse. Kempe Carlgrenska fonden. Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Stiftelsen Sigurd & Elsa Goljes Minn

Gunnel Pettersson Fiber Art Swede

Länsmansgården Österåkers Konstförening Kantarellvägen 12 184 34 Åkersberga osterakerskonsthall@gmail.com Öppet lör - sön kl 12-16. På Länsmansgården tar vi coronasmittan på allvar 2020 Resebidrag från Konstnärsnämnden arbetsvistelse Kavallahuset Grekland 2019 Internationellt Stipendium Region Örebro, stöd för min USA-resa där jag deltar i utställning och workshop 2019. 2018 Arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2017 Internationellt Kulturstipendium Region Örebr Utbildning Hovedskous Målarskola, Göteborg 1986-88 Konstskolan i Kristianstad 1976-78 Separata utställningar Galleri Moment, Ängelholm 2020 Rotundan, Kalmar 2020 Alvesta utställningshall 2019 Södra Möre konstförening, Torsås 2019 Grafiska Sällskapet, Stockholm 2018 Limhamns konsthall 2018 Samlargrafik, Kristianstad 2017 Bergdala konstgalleri 2017 Sjöfartsverkets konstförening. Helena Påls arbetar som fotograf med personliga projekt, uppdragsfotograferingar samt kopierings- och retuscheringsjobb.. Bosatt och verksam i Rättvik

Konstnärsnämnden 2021-03-31. AKTUELLA UTLYSNINGAR INOM TEATER OCH FILM. Arbetsstipendium Söks för din egna konstnärliga verksamhet, för utveckling och fördjupning. Sista ansökningsdag: FILM 31 mars TEATER 14 april Resebidrag Söks för resor till utlandet på eget initiativ som exempelvis research eller fortbildning 2008-09 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2004-05 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1998-99 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1996 IASPIS, Stockholm Utmärkelse 2014 Årets offentliga verk för Stockholm Konst 2014, tillsammans med Astrid Göransson. Separatutställningar, i urval Galleri Eva Solin, Stockholm 201 Konstnärsnämnden, Krisstipendium 2, 2020. Region Örebro Län, arbetsstipendium med anledning av pandemin, 2020. Galleri Eva Mossing LarsenTill butiken och Eva Mossing Larsens konstverk Eva Mossing Larsen Foto: No WaIT AB Hon visade vad hon gjorde på sin dator, små lysande foton av målningarna. — Vill 2020 Kavala-stipendiet 2019 IASPIS internationellt kulturutbyte (NY, USA) 2016 Guld i Grafisk design / böcker för arbetet med Alice Lyttkens samlade författarskap ℬ, designtävlingen Kolla! 2016 Guld i Rörlig bild / Vinjetter, webb & tv för arbetet med SVT Kobra ℬ, designtävlingen Kolla! 2016 Ettårigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden

Karin Kannisova Jonsson Fiber Art Swede

2020- Vårsalong, Galleri Backlund 2019 - Ettårigt arbetsstipendium från Författarfonden 2018 - Ettårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden 2016- Konstnärsnämndens projektbidrag för bilderboksprojektet Det skiftar i grått - ett samarbete med författaren Anna Sundström Lindmar Jag har fått höra att Konstnärsnämnden vill ha in fler ansökningar inom området elektronisk / experimentellt / noise etc... De har väl en kvot att fylla. De har ansökningar så det räcker inom konstmusik / akademisk bakgrund så det gäller alltså folk som saknar akademisk utbildning som de saknar ansökningar ifrån 2011/2012 Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden. 2010 SEB Konstnärspris. 2009 Projektbidrag, Konstnärsnämnden. 2009 Helmer Långs stipendium. 2000 Ramlösastiftelsens stipendium. Books / Commissions. 2010 Mitt liv som detektiv, Bladslottet. 2010 Gå inte fel kamel, Bladslottet. 2008 CD-sleeve Somebody on your side, Daniel Lemma. Selected Solo. 2020 En trasig historia Syster förlag 2018 Tänk positivt annars kan du dö Placenta förlag. Utställningar 2019 Eventuella biverkningar Soloutställning, Munkbron 5-Stockholm 2017 Soloutställning med blandade verk, Universitetskyrkan Malmö 2016 The Mother En samlingsutställning, Hybriden Malmö. Publiceringar 2016.

 • Panthéon Paris.
 • Samsung S8 Plus reservdelar.
 • Danny Rose Transfermarkt.
 • Founder of Red Cross in the Philippines.
 • Apple market Cap.
 • Förkortning KVI.
 • Redactiesommen groep 7.
 • Ericsson årsredovisning 2019.
 • SWEET CLUB münchen Facebook.
 • Ausflüge Bayern Corona.
 • NETGEAR wps driver.
 • Ryds Bilglas Östersund.
 • Anden i lampan Aladdin.
 • Löd Biltema.
 • Spansktalande läkare i Stockholm.
 • Keith Haring dancing figures.
 • Räkna ut boendekostnad.
 • APPLE SARL.
 • Mopedförsäkring Folksam.
 • Clash Royale Fragen.
 • Rangers wiki.
 • Brumby horse for sale.
 • Praktikum bei Krankenkasse.
 • Slutpriser Hemnet Gävle.
 • Richard Chamberlain.
 • Babyloniska talsystemet 92.
 • Saarijärven Paavo.
 • Ü 40 würzburg.
 • Norge skolor.
 • Johnny English Strikes Again.
 • MPR vaccin biverkningar.
 • Sony Tablet Z2 дисплей.
 • T shirt schablonen zum ausdrucken.
 • Rasbiologins historia.
 • Gräddfilssås med bostongurka.
 • Best RTS games.
 • Lvfs 1997:13.
 • Äktenskapslika.
 • Ethereum Dollar.
 • Tech CEO Tasha McCauley.
 • Programmera dieselvärmare VW.