Home

Kålmal larv

Medel mot kål-larver - Sara Bäckm

Larver i Kållandet - Trädgårdsväxter

Varma vindar från sydost i förra veckan har fört med sig stora mängder kålmal till Skåne. Ännu så länge syns inga larver till men inom kort väntas äggen kläckas. Kålmalens larver kan orsaka stor skada på tillväxten i grödan men också påverka möjligheten att sälja till exempel vitkål, broccoli eller rucola till konsument Johannes Wätterbäck, Farbror Grön, visar hur man kan bekämpa kålfjärilslarver och kålmalslarver med bakteriepreparat Om man bestämmer sig för att ta ett kraft tag och börja kämpa mot larverna, är klämma-metoden ett bra sätt att försöka få förödelsen att stanna upp. Alla larver som syns bör klämmas till döds. Stora blad med många larver på kan avlägsnas och läggas på marken där du sedan mosar larverna med skosulan Larverna skövlar sedan i rask takt en stor del av plantan. När det har hänt är det lätt att tappa sugen. När jag började odla Skillnadens Trädgård bestämde jag mig för att inte ge upp kampen mot larverna och att hitta ett sätt att odla kål hemma utan bekämpningsmedel. Jag har varit mycket envis Larverna kommer både från kålfjäril, kålmal och mest troligt rovfjäril eller rapsfjäril. Ingen av dessa skadedjur övervintrar i jorden, på huset eller på några växter. Det finns alltså inga puppor av larverna i jorden. Du behöver inte bränna plantorna. Fjärilarna kommer flygande på försommaren

dagar. Kålmalen bildar efter sista larvstadiet en puppa i en lös kokong på de nedre eller yttre bladen. Puppstadiet varar i 10 - 14 dagar och sedan kommer en ny liten fjärilsmal som snabbt befruktas och börja lägga nya ägg. Livscykeln för kålmalen är vid god väderlek ca 4 veckor. Vanligtvis har kålmalen två generationer men ka Sommarens stora förekomst av kålmal drabbar skånska odlare hårt. Larverna äter främst kål med frisk aptit och gör årets svenska skörd av kålgrönsaker osäker Kålfjärilslarver äter på krasse. Krasse är en bra indikatorväxt för kålfjärilslarver, inte sällan hittar man dem där i stort antal. I år testade vi att bekämpa kålmal och kålfjäril med hjälp av en bakterie som de inte tål. Det tar ju en hel del tid i anspråk att spruta och hålla på men det var det helt klart värt Kålmal larv Kålmal - Wikipedi . Kålmal (Plutella xylostella) är en i hela Sverige allmän fjäril med långsmala, blekbruna-brunsvarta framvingar med ett vågigt, gulvitt längsband vid bakkanten. Trots namnet tillhör den inte överfamiljen malfjärilar. [1]Kålmalen har en spännvidd på 11-16 millimeter fiender och sprida sig h land plantorna. Kålmalen lever som larver i 3-4 veckor innan de förpuppas. Larven spinner en gles kokong. Vanligtvis hittar man puppan på växten, men en larv som är på väg att förvandlas till puppa letar oftast upp någon liten fördjupning som kan erbjuda skydd. Kålmalens larv har gjort hål på ett broccoli blad

Rovfjärilens larv. KÅLMAL (Plutella xylostella) (Lepidoptera: Yponomeutidae) Larven är ca l cm, ljusgrön med en ljusbrun huvud­ kapsel. Analfötterna är utdragna och därmed tydligt framträdande. Den gnager först på bladets undersida och lämnar då kvar en hinna på ovansidan, s.k. föns­ tergnag. Den fullvuxna larven äter sedan. Det är svårt att helt undvika larver i kållandet. Här berättar jag om fyra sätt att få bort larverna. Bli gärna medlem på min trädgårdssajt för att se längre..

När sedan larverna kryper runt kan man bekämpa dem med en bakterie som gör att de dör. I år testade vi att bekämpa kålmal och kålfjäril med hjälp av en bakterie som de inte tål. Det tar ju en hel del tid i anspråk att spruta och hålla på men det var det helt klart värt Kålmal: Liten, ljus, gråvit fjäril som lägger ljusgröna ägg utspritt på undersidan av bladen. Larverna är också ljusgröna och 5 mm i början men kan bli 1,5 cm när de är fullvuxna. De äter små hål i bladytan. Kålfjäril: Normalstor, gräddvit fjäril med små svarta fläckar Kålmalen är tillbaka i rapsen. Nya rapporter från Jordbruksverket meddelar att stora mängder kålmal har kommit till Sverige för andra året i rad. Malen söker sig till fält med vårraps och dess larver kan orsaka omfattande skador på rapsskidorna. Kålmalen angriper också kålväxter, exempelvis broccoli och vitkål • Bäst effekt mot kålmal gav behandling med Fastac 50 efter avslutad blomning. • De små kålmalslarverna fi nns ofta skyddade under bladen vilket kan resultera i många kvarvarande larver efter bekämpningen. Ju fl er larver vid bekämpningen, desto fl er blir kvar. • Svag effekt av Biscaya mot kålmal och vari-erande mot rapsbagge Larverna och pupporna var kålmal - plutella xylostella på latin. Ett vanligt skadedjur på kålväxter i hela Europa. Kålmalen är väldigt svår att ta död på med kemikalier, uppger Zorica.

Kålmal - Wikipedi

Kålnät - varför och hur? - Din odlarvä

 1. Kålmal • Övervintrar inte i Sverige , kommer med ostliga vindar • Stor inflygning vissa år, ex 1997 och 2016 men även en del 2019 dödlighet hos larverna vid förpuppning i marken. Växtskyddscentralen Alnarp proPlant inflygning blygrå rapsvivel /skidgallmygga 30 maj 201
 2. Rädda kålen från kålfjäril och kålmal. Finns det några skadedjur som snabbt och hänsynslöst kan förstöra en hel sådd så är det kålfjärilen och kålmalen. När de lyckats hitta in till dina kålplantor och lagt ägg kan larverna sedan äta upp hela kålhuvuden och dess blad på nolltid
 3. Håll uppe vattenmängderna då larverna ofta sitter skyddade under bladen. Kålmal i siffror: 15 millimeter i vingbredd. 2 till 12 millimeter långa är larverna under sina 3-4 veckors livstid. 4 stadier går larverna igenom innan de förpuppas ungefär i mitten av juni. Störst skada gör larverna i våroljeväxter i början av juli
 4. Efter massinvasionen av kålmal 2019 undersökte man varför de kemiska bekämpningsmedlen inte fungerade. Det fanns viss resistens mot kemiska medel hos larverna, säger Ida Backström på.

Massinvasion av kålmal - Jordbruksaktuell

Kålmalen är en mindre fjäril som är cirka 8 millimeter lång, dock gör larverna stor skada på rapsen. Foto: Thinkstock. De höga temperaturerna som har varvats med regn är en väderlek som gynna skadeinsekter. - Den största förekomsten av kålmal är nu främst i norra Götaland och södra Svealand, konstaterar Göran Gustafsson vid Växtskyddscentralen i. Den ljusgrå kålmalen är en fjäril, som är cirka en cm lång. Skadorna orsakas av de små, ljusgröna larverna, som efter kläckningen först lever inuti bladet. Senare kryper de ut och gnager då på bladens undersida och så kallade fönstergnag bildas Finns det några skadedjur som snabbt och hänsynslöst kan förstöra en hel sådd så är det kålfjärilen och kålmalen. När de lyckats hitta in till dina kålplantor och lagt ägg kan larverna sedan äta upp hela kålhuvuden och dess blad på nolltid. Att bekämpa skadedjur och inte minst kålfjärilen och kålmalen är därför jätteviktigt LARVskydd används på grönsaker (utomhus och i växthus), i häckar och på prydnadsväxter generellt (kålfjäril, kålmal, mätare, vecklare m.fl.). LARVskydd kan inte användas till larver, som gnager sig in i frukter eller blad. VERKAN. Larven får i sig produkten i tarmen genom att den äter på bladen och andra växtdelar

Sjukdomar och skadedjur - Gröna rade

Stor inflygning av kålmal - hela skörden hotas AT

Kålmalen återfinns i flera grödor i fält, men skador från larverna förekommer främst i kålgrödor. För bladkål är detta extra allvarligt då blad med kraftiga gnagskador blir osäljbara Sniglar i trädgården kan vara ett stort problem i perioder med fuktigt väder. Isynnerhet om man hör till dem, som är plågade av den spanska skogsnigeln-Arion lusitanicus populärt kallad mördarsnigeln Den kål moth ( Mamestra brassicae ) är främst känd som ett skadedjur som är ansvarig för allvarliga skador på grödan av en mängd olika växtarter.Det vanliga namnet kålmal är felaktigt eftersom arten matar på många frukter, grönsaker och grödor i släktet Brassica (dvs. kål , broccoli , rosenkål ).Andra anmärkningsvärda värdväxter inkluderar tobak , solros och tomat. Författare annakalla Postat 11 juni, 2019 17 juli, 2019 Kategorier PMC Taggar halssmycke, kålfjäril, kålmal, larv, silverlera, slingerkrasse Lämna en kommentar till Kålmal Sök på sajten Sök efter: Sö

Miljövänlig bekämpning av kålmal och kålfjärilslarver

Kålfjäril, kålmal, kålfluga, åkersniglar och mördarsniglar ställer ofta till besvär. Fjäril och mal lägger ägg på kålbladen. Enklast är att klämma de orangea äggen när de syns, innan larverna kläckts. Kålflugan är värst, den lägger äggen i jorden Enligt Fredrik Murray, är det ovanligt mycket kålmal, i nivå med år 2013. Vad kan man göra? - Det går att bekämpa larverna, men svårigheten är om det fortsätter komma in nytt hela tiden, då kläcks det nya ägg hela tiden indiankrasse), kålmal och grönsaksfly (tomat m fl). Turex är även lämpligt i växthus, där ju t ex grönsaks- flyet förekommer. Andra larver som medlet möjligen fungerar mot är humlefly, kaprifolfjädermott, ekvecklare, spinnmal och Nyckelpigans larv är naturli Behandla så snart fjärilslarver hittas och helst då larverna är aktiva och äter på grödan. Upprepa behandlingen med 7-10 dagars mellanrum så länge som det finns larver i odlingen. Använd det kortare intervallet om grödan är i kraftig tillväxt och se till att behandlingen täcker nytillväxten

Hjälp, är min kålodling helt förstörd? Farbror Grö

Larverna lever på bladen i 10-21 dagar tills de förpuppar sig. Efter 5-15 dagar kläcks en ny omkringflygande kålmal som efter en vecka börjar lägga nya ägg. OBS!! I varmt och torrt väder kan denna process påskyndas märkbart och grunderna för katastrofala angrepp av andra och eventuellt tredje generationens larver finns! Förra årets slingerkrasse blev nästan helt uppäten av kålmal. Pyttesmå larver åt upp alla bladen, ett efter ett. Jag sprayade med såpvatten och gjorde allt för att rädda vår krasse men förgäves. Efter kålmalarnas härjningar. I år hoppas jag att vi slipper de där små marodörerna Kålmalen lägger sina ägg på undersidan av bladen. Under den första tiden lever larverna inuti kålbladen, men efter någon vecka kommer de fram och äter av bladen. Om angreppen är riktigt illa är det bara bladnerver kvar och de gamla kålbladen ser ut som ett galler Försök mot kålmal och rapsbagge Osvalla, T-län, 2013 (L13-8016) Behandling 1) Kålmal (larver) per planta (07-26

kläcks efter en knapp vecka. Larverna är grågula med mörkt huvud och är till en början endast 2-3 mm långa. På bakkroppen har de ett V-format utskott. Larven genomgår fyra stadier och blir till slut ca 12 mm. Bekämpa i tid! Eftersom kålmalen snabbt lägger ägg i fälten och ytterligare inflygning kan ske kontinuerligt är det svår De nykläckta larverna är cirka 2 mm långa och efter tre till fyra veckor är de 15-17 mm. De fullvuxna larverna faller till marken, gräver ner sig och spinner in sig i kokonger. Kännetecken Den fullbildade stekeln liknar en fluga och är 6-8 mm lång med orangegul bakkropp enstaka larver av kålmal observerats. För kålbladstekel är bekämpningströskeln 1 larv per planta. Ingen bekämpningströskel finns för kålmal, men då larverna är mycket mindre som fullvuxna gör de inte samma skada som kålbladstekel. Några fall av snigelskador Efter en tids regn har det nu kommit in några rapporter om snigelskador Larverna kommer både från kålfjäril, kålmal och mest troligt rovfjäril eller rapsfjäril. Ingen av dessa skadedjur övervintrar i jorden, på huset eller på några växter. Det finns alltså inga puppor av larverna i jorden. Du behöver inte bränna plantorna. Fjärilarna kommer flygande på försommare

Ser ut som om kålmalen och dess larver har firat jul ordentligt! Det blir massförekomst med ojämna mellanrum och då kan det bli så här. Täckning med fiberduk eller insektsnät hjälper, gör det när du planterar ut dem. Och så byt plats varannan år, så att deras övervintrande puppor inte kommer upp på våren underifrån bekämpningströskeln 1 larv per planta. Ingen bekämpningströskel finns för kålmal, men då larverna är mycket mindre som fullvuxna gör de inte samma skada som kålbladstekel. Larver av kålmal har hittats i flera fält men inte i några större mängder. Fortsätt bevaka fält efter larver

Kålmal | Bondbloggen

Odla fina kålplantor utan angrepp - Sara Bäckm

På Åby gård i Valbo är det rätt lugnt när det gäller vädret. Men när Viktor Plym ger sig ut på.. Larverna finns framför allt i södra Sverige men förekommer även i Svealand. Apelspinnmal och rönnbärsmal är skadliga på äpple och kålmal på odlad kål. Källa: Nationalencyklopedin Omslagsbild: Larv av kålmal Foto: Lotten Lundgren. 3 Innehåll Förord 5 Kontaktuppgifter 6 GRÖNSAKER (grönsaker, köksväxter, trädgårdskulturer, alla grödor) 7 BABYLEAF - PRIMÖRBLADGRÖNSAKER 9 BÖNOR 10 Bruna bönor 10 Bönor 12 Åkerbönor 14 DILL 16 GURKVÄXTER 17 Frilandsgurka 17 FÄNKÅL 1 Larver av kålmal, kålfjäril, kålfly/ gammafly, rapsfjäril. 0,2 - 0,3 Behandling i stadium 10 - 49 skadeinsekter Dos l/ha Behandlingstidpunkt m.m Karens-Dagar Sallat och ruccola • friland Lus Coleoptera Jordfly larv (Lepidoptera) 0,2 Behandling i stadium 10 - 49. Vid angrepp 7 Jordgubbar på friland Totrix Jordgubbsvivel 0,25.

Larver på kålen - FOR - FritidsOdlingens Riksorganisatio

Kålmal. Foto: Tilda Nilsson 2020-07-07 09:33 CEST Insekter i våra trädgårdsgrödor - så ser läget ut i odlingarna På flera håll i landet upplever odlare problem med insektsangrepp på fruk Larverna får i sig pro - dukten genom att äta av de behandlade bladen. Turex har endast effekt på fjärilslarver och påverkar därmed inte utvecklingen av nyttoinsekter. Användning Turex är en biologisk produkt som är effektiv mot ett stort antal fjä - rilslarver såsom kålfjäril, gammafly, grönsaksfly och kålmal Gränskontroller sverige 2021 Gränskontroller Sv . Här samlar vi alla artiklar om Gränskontroller. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Gränskontrollerna, Flykten till Europa och USA:s immigrationspolitik av kålmal och kålfjäril farligt stor. larverna har förpuppats. 8/18/2010 7. 8/18/2010 8 Kålmalens larv. 8/18/2010 9 Kålmal. 8/18/2010 10 kålfjäril. Följ med regnmängden och risken för bomullsmögel-> små regnmängder vilket medförde liten risk Ogräsbekämpningen viktig Gröna Rader Lotta Flodén Adress: Utflyktsvägen 21, 168 41 Bromma Tel: 08-87 31 51 E-post: lotta@gronarader.s

Fjärilen kålmal har fördärvat rapsskörden för flera bönder på Värmlandsnäs. Malen har flugit in från Ryssland. Att de kommer i så stora mängder som i år är ovanligt. - Jag har svårt att tro att det kommer att bli mer än halv skörd, säger Ingvar Svensson, drabbad jordbrukare Kålmal larver Larver dyker ofta upp i våra trädgårdar runt sensommaren och början av hösten. De kan härja vissa blad och grönsaker, men de håller sig ofta vid en typ av växt och de har också gott om naturliga rovdjur Det är både kostsamt och tidskrävande att bli av med kålmalen. Livscykeln är snabb och flera generationer tar sig från larv, puppa till fjäril på en säsong. Det är fjärilens larver som äter upp bladen och det är inte bara rapsfälten som drabbas - hobbyodlare kan även märka av angrepp på till exempel vitkål och blomkål Problemen med kålmal är som störst i Skåne där väderleken har varit gynnsam för larverna. På andra håll i landet har regn och kyla minskat förekomsten. Så jobbar vi med nyhete Sommarens stora förekomst av kålmal gör årets svenska skörd av kålgrönsaker osäker. En av de grödor som drabbas hårdast är rucolan, rapporterar ATL, Lantbrukets Affärstidning. Kålmalens larver angriper bladen och gör grödan osäljbar

Den kålmal ( Plutella xylostella, eller i en del litteratur känd av synonym P. maculipennis) är en medlem av mal familjen plutellidae. Larven är slät och fast grön i färgen. När den störs slår den ner och tappar av växten LARVskydd används på grönsaker (utomhus och i växthus), i häckar och på prydnadsväxter generellt (kålfjäril, kålmal, mätare, vecklare m.fl.). LARVskydd kan inte användas till larver, som gnager sig in i frukter eller blad. VERKAN Larven får i sig produkten i tarmen genom att den äter på bladen och andra växtdelar Kålmaskar och kålmal är de vanligaste skadedjuren av kål. Dessa skadedjur kan orsaka allvarliga skador på både unga växter och äldre, och omfattande utfodring kan också förhindra huvudbildning. Därför ä

Turex är en biologisk produkt som är effektiv mot ett stort antal fjärilslarver, t ex kålfjäril, gammafly, kålmal, tallmätare, grönsaksfly, jordgubbsvecklare och häggspinnmal. Turex påverkar inte nyttoinsekter. Passar utmärkt i odlingar av köksväxter, frukt, bär och prydnadsväxter. Får användas i ekologisk odling. Innehåller: 100 Skulle odlingen ändå drabbas av kålmal, kålfjärilar eller kålflugor kan du ta till Turex Larvskydd med Bacillus thuringiensis, ett biologiskt preparat som innehåller bakterier som oskadliggör larverna. Behandla minst två gånger. Det finns inget vackrare än ett frodigt hav av grönkål Jo, kålväxter är kända för att dra till sig ohyra. Det är kålflugor, kålmal och kålfjärilar! Men kanske är det larverna till dessa som är de mest välkända. De kan faktiskt äta upp ett helt kålbestånd på bara några dagar. För att förhindra att de kan lägga ägg på bladen så täcker man kållandet med ett finmaskigt nät

Fjärilslarver, kålmal, äpplevecklare, larver av krusbärsstekel fluglarver b låsvart björkstekel och många andra Steinernema carpocapsae. Viktigt att tänka på när du beställer: Nematoder är färskvara- hållbarhet 1-2 vecko De fullvuxna finns i så rikliga mängder och överallt i naturen att dem kan man inte börja bekämpa. Man får rikta in sig på larverna när dom börjar glufsa i sig av mina skyddslingar och hoppas att man lyckas så bra med bekämpningen att en andra generation inte blir lika talrik kålmal, gammafly och grönsaksfly. Larverna får i sig medlet när de äter av besprutade blad. På unga, aktiva och oskyddade larver. Helst kvällstid eller i mulet väder. Spruta inte i solsken. Tem-peraturen bör vara över 12 °C. Bakteriepreparat. Produkten ska omre-gistreras under 2015. Rapsgul såpa såpa (kaliumsalt av fettsy-ror) LRF (Gotland Grönsaker och prydnadsbuskar duschas så fort första larven visar sig. Larverna måste träffas av nematodlösning för att infekteras. Behandla inte vid solsken eller torrt väder. Nematoderna riskerar att torka ihjäl på bladen om inte tillräckligt med fukt ligger kvar innan de hunnit in i skadedjuret. Förpackningen räcker till 100 kvm

Kålmalen hotar årets rucolaskörd Aftonblade

Kålmalen hotar årets rucolaskörd. Problemen med kålmal är som störst i Skåne där väderleken har varit gynnsam för larverna. På andra håll i landet har regn och kyla minskat. kålmal. Eftersom fjärilslarverna får i sig produkten genom att äta av den behandlade växten är det viktigt att få en god täck - ning av sprut vätska över hela växten. Bästa effekten fås då larverna behandlas när de är små och därför är behandlingstidpunkten mycket viktig att ta hänsyn till

Larverna förstör mycket om de kan | Skillnadens Trädgård

Hur vi bekämpar Kålfjäril och kålmal Farbror Grö

Larverna får i sig produkten genom att äta av de behandlade bladen. Behandlingen har vi upprepat ett antal gånger under sommaren. Det kan vara lite knepigt att hitta bra tillfällen att spruta. Medlet bryts fort ner av solens UV-ljus så det är bäst att spruta när det är molnigt eller på kvällen. Det ska inte heller vara för kallt Larverna får i sig produkten genom att äta av de behandlade bla-den. Turex har endast effekt på fjärilslarver och påverkar därmed inte utvecklingen av nyttoinsekter. Användning Turex är en biologisk produkt som är effektiv mot ett stort antal fjärilslarver såsom kålfjäril, gammafly, grönsaksfly och kålmal

Kålmal larv liten larv i liten trå

Inte bara sjukdomar kan hota växter, särskilt skadedjur är på balkongen och i trädgården är ofta en veritabel pest. Tips och information finns här Kålmalen hotar årets rucolaskörd. Kålmalen hotar årets rucolaskörd. 5 juli 2019 03:04. Problemen med kålmal är som störst i Skåne där väderleken har varit gynnsam för larverna Kålmal larv. Domse. Ebu gogo. Gudinna från öst devi. Brinken skellefteå restaurang. Terrence howard filmer och tv program. Finnair delhi. Salud alm klagenfurt. Hur bokför man bifirma Kålmalen hotar årets Problemen med kålmal är som störst i Skåne där väderleken har varit gynnsam för larverna. På andra håll i landet har regn och kyla minskat förekomsten. Kålmal (Plutella xylostella) är en i hela Sverige allmän fjäril med långsmala, blekbruna-brunsvarta framvingar med ett vågigt, gulvitt längsband vid bakkanten. Trots namnet tillhör den inte överfamiljen malfjärilar. [1]Kålmalen har en spännvidd på 11-16 millimeter. Bakvingarna är grå, mycket smala med långa fransa

Fyra tips för att bekämpa kållarver - YouTub

Mot fjärilslarver (kålmal, kålfly, kålfjäril) Behandla vid begynnande angrepp. Även effekt mot samtidig förekomst av trips, jordloppor, kålbladsteklar, kålgallmyggor och rapsbaggar. Dos: 0,3-0,4 l/ha i 400-600 l vatten. Rotgrönsaker (Morötter, palsternacka, pepparrot, rotpersilja, rödbetor, selleri) Karenstid 5 daga Kålfjäril och kålmal är två flygande insekter vars larver kan orsaka skador i köksträdgården. När de börjar svärma kring dina kålplantor tar de sats och gör sig redo att lägga ägg. Det är när äggen kläcks och larverna installerar sig på plantan som de verkliga problemen börja Kålfjäril (Cabbage butterfly) lever precis som kålmalen på korsbladiga växter. Fjärilen lägger ägg på bladens undersida, de utkläckta larverna åstadkommer stor förödelse i odlingar. Olika sätt att bekämpa kålfjärilar/kålmala ; Rädda dina odlingar vid angrepp av kålfjäril, utan att skada andra insekter och naturen

Playlist wdr2 - zurück zur wdr 2 startseite wdr2Hjälp, är min kålodling helt förstörd? | Farbror Grön

Den larv som vi oftast ser är den allmänna träfjärilens (trädödarens) (Cossus cossus) larv, som är stor (80‑100 millimeter lång) och rödbrun, se bild nedan.Efter det att den som larv levt och gnagt breda gångar i till exempel pil, asp eller fruktträd lämnar den trädet för att förpuppa sig i marken, och det är då vi brukar kunna se den Rapsfjäril Pieris napi Problemen med kålmal är som störst i Skåne där väderleken har varit gynnsam för larverna. På andra håll i landet har regn och kyla minskat förekomsten. Så jobbar vi med nyheter. Läs mer här! TT. Kontakta oss. Ring växeln: 016-15 60 00 Larverna måste äta av preparatet för att det ska ha ef-fekt. Turex är känsligt för solljus och för regn på bladen, så behandlingen kan behöva upprepas - särskilt när det gäl-ler stora larver som måste få i sig mer av preparatet för att påverkas. Använd Turex mot framför allt kålfjä-ril (även på indiankrasse), kålmal oc Utöver rucola drabbas även andra kålsorter som vitkål och grönkål. Problemen med kålmal är som störst i Skåne där väderleken har varit gynnsam för larverna. På andra håll i landet har regn och kyla minskat förekomsten

 • Shangri la hotel.
 • How to get Kyogre Pokémon Go.
 • Ausflug für Kinder.
 • Dekaler KABE Safir.
 • January february Video.
 • Leasy lån.
 • Olde English Cider tesco.
 • Ericsson årsredovisning 2019.
 • Sinhala blogs Sri Lanka.
 • Monster flak Prisjakt.
 • Hyra ut stuga.
 • Akterparti.
 • Sin, sitt, sina Swedish.
 • YouTube Bette Midler.
 • Plöja med tegplog.
 • Reddit MMORPG.
 • 13 september 1956.
 • Einleitungssatz Bewerbung Berufseinsteiger.
 • Ford 4000 for sale.
 • Eduroam Lund.
 • Joseph Breen 1934.
 • How to find duplicate values in Excel using formula.
 • 2500 kcal.
 • Steinweg Wuppertal.
 • Advokat Ljungby.
 • Rusta Nova Lund Öppettider.
 • Saarijärven Paavo.
 • Newt Scamander marauders map Reddit.
 • Kontrollpanel windows 7.
 • Kalmarhem kötid.
 • Byggnadsnämnden Tyresö.
 • Maskerad nöjesfabriken.
 • Relativpronomen Französisch.
 • 2019 prevention Beauty Awards.
 • Confessions of a Shopaholic review.
 • Rundkolv glas.
 • Öre Sweden.
 • France demographics.
 • Halti sele.
 • Den tibetanska dödsboken PDF.
 • Demenstest ur.