Home

Äldreomsorg

Aktuelle Immobilienpreise 2021 - Für Ihren Immobilienverkau

Nutzen Sie jetzt unsere kostenlose Immobilienbewertung für den Verkauf Ihrer Immobilie Saatgut für Blühflächen, einheimische Stauden, Sträucher für naturnahe Flächen und Gärten. Im Lebensinseln-Shop finden Sie alles für Ihren Naturgarten, Ihre Lebensinsel und Hortus Äldreomsorg. Om du vill ha äldreomsorg kan du eller en närstående ta kontakt med en biståndshandläggare på kommunens socialtjänst. Ni bokar en tid och handläggaren kommer hem till dig för att se hur din livssituation ser ut. Handläggaren kan också besöka dig på sjukhuset innan du skrivs ut Äldreomsorg, eller äldrevård, avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Hjälpbehovet kan vara förorsakat av sjukdom, funktionsnedsättningar eller ren ålderssvaghet

Hjälpmedel - Hammarö kommun

Äldreomsorg. Har du fyllt 65 år och behöver stöd och hjälp i din vardag? I Stockholms stad kan du exempelvis få ett trygghetslarm, hemtjänst eller plats på ett vård- och omsorgsboende Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området äldreomsorg. Inom öppna jämförelser av äldreomsorgen finns flera produkter. På den här sidan hittar du de resultat som främst baseras på enkätdata samt resultat från Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre, som baseras på olika datakällor som nationella enkäter, officiell statistik och kvalitetsregister Öppna jämförelser av äldreomsorg; Öppna jämförelser av hemtjänst och särskilt boende; Ladda ner eller beställ. Vägledning. Vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen Artikelnummer: 2012-1-22 | Publicerad: 2012-01-01. Beställ. Webbutbildning Humana äldreomsorg erbjuder lägenheter på äldreboenden i 13 olika kommuner i landet. Vi är en kvalitetsaktör som strävar efter att varje boende ska få trygg omsorg i en hemtrevlig och säker miljö. På våra boenden har vi välutbildade och kompetenta chefer och engagerad personal, som ger de äldre förutsättningarna för en meningsfull vardag

Äldreomsorg är att ge hjälp och stödinsatser till personer över 65 år, med behov som orsakats av sjukdom, invaliditet eller ålderssvaghet. Arbetsuppgifterna varierar från att ge personlig omvårdnad och sjukvårdsinsatser till matlagning, inköp och städning Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder. Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer Äldre kvinnor och män som är sjuka behöver mötas av en äldreomsorg som är bättre integrerad med hälso- och sjukvården. Samverkan mellan hälso- och sjukvård och äldreomsorg måste förbättras. Anställda inom äldreomsorgen behöver erbjudas mer attraktiva arbetsplatser som bättre tillvaratar och odlar deras yrkesprofession

Lebensinseln-Shop - Naturnahe Flächen gestalte

 1. Tema 4 Förbättringskunskap, verksamhetsutveckling och digitalisering inom äldreomsorg, 7,5 hp Inom tema 4 behandlas förbättringskunskap och verksamhetsutveckling utifrån ett ledarskapsperspektiv. Metoder och modeller för förbättringsarbete studeras och konkretiseras
 2. Äldreomsorg. Här hittar du fakta om äldreomsorgen och de privata omsorgsgivarna. Ladda ner PDF. I oktober 2019 fick drygt 39 000 äldre personer sin hemtjänst av en privat utförare, och ungefär 17 000 äldre personer bodde på ett privat drivet äldreboende. 72
 3. Kommunal äldreomsorg. Äldreomsorgen i Sverige är huvudsakligen kommunernas ansvar och regleras främst av Socialtjänstlagen (SoL). Enligt lagen ska kommuner verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra
 4. Stockholms stad erbjuder olika former av äldreomsorg. De flesta insatser inom äldreomsorgen behöver du ansöka om
 5. Norlandia Äldreomsorg skapar ett tryggt, aktivt och meningsfullt liv med självbestämmande för våra äldre på våra äldre­boenden. Vårt ISO-certifierade kvalitetsledningssystem utgör navet i våra verksamheter och säkerställer att våra vård- och omsorgstjänster följer aktuell lagstiftning, riktlinjer, råd och rekommendationer

Äldreomsorg - 1177 Vårdguide

 1. Äldreomsorg Ett gott liv, hela livet Vi vill att fler får möjlighet att leva och bo som de önskar, även på äldre dagar, och att det finns en trygg äldrevård i hela Sverige
 2. Äldreomsorg. Leanlink äldreomsorg driver vårdboenden, servicehus, hemtjänst, trygghetsboende och hemsjukvård i Linköpings kommun. Vi jobbar även med rehabilitering, dagverksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet. Under rådande pandemi är lunch och fritidsaktiviteter vid servicehus och trygghetsboenden endast öppna för de boende
 3. Hos oss får du inte bara välja, utan också bestämma. För oss på Frösunda äldreomsorg är det självklart att du ska få leva som du vill och göra som du vill
 4. Äldreomsorg Ansöka om äldreomsorg Du som är 65 år eller äldre kan få stöd från kommunen i form av till exempel hjälp i hemmet, särskilt boende, dagverksamhet eller korttidsplats. Om du vill ansöka om stöd, ring eller skriv och boka ett möte hos oss

Äldreomsorg - Wikipedi

Äldreomsorg. Dagverksamhet för äldre; Hemtjänst; Boende för äldre; Så ansöker du om stöd - äldre; Vad kostar insatser inom äldreomsorg? Färdtjänst och riksfärdtjänst; Funktionsnedsättning; Psykisk ohälsa; Stöd till anhörig; Ekonomiskt stöd; Kultur & fritid; Trafik & infrastruktur; Bygga & bo; Natur & miljö; Stad & politik. Äldreomsorg. Du som är äldre och behöver stöd och hjälp kan få det av Sollefteå kommuns äldreomsorg. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Det kan till exempel handla om trygghetslarm, anhörigstöd, hemtjänst och särskilt boende Äldreomsorg Undermeny för Äldreomsorg. Seniorlots. Avgifter i omsorgen. Hjälp och stöd Undermeny för Hjälp och stöd. Lämna synpunkter och förslag. Mat och hållbara måltider Undermeny för Mat och hållbara måltider. Sekretess, tystnadsplikt och dokumentation Äldreomsorg, vård och behandlingshem Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra en systematisk riskbedömning, och att ta fram ett underlag för prioritering av de åtgärder och förbättringar som behöver göras, för att förebygga ohälsa och skador på grund av arbetet

Coronapandemin har blottat flera brister inom svensk äldreomsorg. Men läget för de äldsta riskerar att bli ännu värre framöver, enligt forskaren Marta Szebehely. - Det har funnits brister. Norlandia är en del av NHC Health & Care Group. Norlandia driver förskolor och äldreomsorg. NHC Health & Care Group finns i Sverige, Norge, Finland, Nederländerna Tyskland och Polen. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och bidrar till att skapa ett gott liv - varje dag Äldreomsorg. Styrdokument äldreomsorg. Äldre med nedsatt hörsel eller dövhet. Hörselombudets ansvarsområde inom hemtjänst och särskilt boende i Uppsala kommun; Boendekedjan; Nyhetsbrev äldreomsorg; Branschråd äldreomsorg; Husdjur på vårdboenden; Stimulansmedel äldreomsorg; Korttidsplatser och korttidsvård; Hemtjänst omvårdnad och servic cialtjänstens äldreomsorg (Dnr 3.1 517/2017). För frågor om ansvarsfördelning mellan stadsförvaltningarna hän-visa till riktlinjer för detta.1 Riktlinjernas syfte och tillämpning Riktlinjerna är ett stöd för de biståndshandläggare som fattar myndighetsbeslut inom socialtjänstens äldreomsorg till persone Läs mer om äldreomsorg . Använd länkarna för att läsa mer om alternativen som erbjuds när det gäller att bo kvar hemma eller att bo på ett äldreboende. Här kan du även ladda ner vår broschyr om taxor, avgifter och inkomstberäkning. Broschyrer och ansökningsblanketter: Avgiftsbroschyr Trygghet och stöd 2021 Äldreomsorgsfolde

Äldreomsorg. Våra boenden. Villa Magnolia. Stora Sköndals nya äldreboende Villa Magnolia är nu klart för inflyttning. Här bor du nära natur, service och kommunikationer. Johannesgården. Välkommen till oss på Johannesgården. Solgården. Varmt välkommen till oss på Solgården

Äldreomsorg - Stockholms sta

Armlehnstuhl Mini Ton, Holzgestell, Stoffbezug, Preis auf Anfrage Historisk budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg Publicerad 07 september 2020 Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Sveriges kommuner får ett tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som Äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare 1,7 miljarder Äldreomsorg. SKR:s arbete med äldrevård och omsorgsfrågor handlar om att stödja kommuner och regioner i deras ständiga utvecklingsarbete. Äldres möjligheter till ett tryggt och självständigt liv är prioriterat, liksom en sammanhållen vård och omsorg när så behövs Äldreomsorg. Det ska vara tryggt att bli gammal. Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige

Det finns fem förutsättningar för en välfungerande äldreomsorg, enligt Marta Szebehely: tid, kontinuitet, flexibla arbetsuppgifter, stöd till personalen samt bred kunskap Stockholms Sjukhem erbjuder äldreomsorg med ett tryggt boende utifrån dina behov och önskemål. Verksamheten bygger på engagemang, kunskap och omtanke. Fina lägenheter centralt i Stockholm. Bra omvårdnad, fin värdegrund och inget vinstsyfte. Upattade aktiviteter

Öppna jämförelser av äldreomsorg - Socialstyrelse

Våra boenden. Stora Sköndal har idag flera äldreboenden, både omsorgsboenden, boende för personer med demenssjukdom och för de med psykiatrisk problematik. Vi erbjuder omsorg och vård med uttalad respekt för den enskildes behov. Vi finns i Sköndal och i Nacka Vem kan få stöd? Äldreomsorgen finns till för dig som är över 65 år, när du behöver stöd i det dagliga livet. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Vad ett självständigt och tryggt liv innebär är olika för oss alla Frösunda Äldreomsorg är det stolta familjeföretaget som vill leverera livskvalitet till människor i behov av stöd och hjälp. Våra ägare är bröderna Roger och Kristian Adolfsen från den lilla ön Andöya i Nordnorge Äldreomsorg Undermeny för Äldreomsorg . Coronaviruset - Stöd & info; Ansök om äldreomsorg; Avgifter för äldreomsorg Undermeny för Avgifter för äldreomsorg . Avgifter för hemtjänst, trygghetslarm, matlåda, dagverksamhet och korttidsboende Undermeny för Avgifter för hemtjänst, trygghetslarm, matlåda, dagverksamhet och korttidsboend

Medan det i andra länder kan vara vanligare att familj och släktingar tar hand om äldre, är det i Sverige ofta samhället som står för det stödet. Familjen är ofta fortfarande delaktig i den äldres liv. Äldreomsorgen styrs av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen Läs rapporten Äldreomsorg i Norden. Så här ser prognosen över försörjningsbördan ut, enligt rapporten: Försörjningsbörda, 65+ som andel av befolkningen i åldern 20-64 år, 2010-2055. Försörjningsbörda, 65+ som andel av befolkningen i åldern 20-64 år, 2010-205

På Vardagas cirka 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet Äldreomsorg. Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär två miljoner människor som är över 65 år. Det är positivt och någonting att glädjas åt. Men att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten Äldreomsorg. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Det kan till exempel handla om trygghetslarm, anhörigstöd, hemtjänst och vård- och omsorgsboende (äldreboende)

Äldreomsorg Du som är äldre kan få råd och hjälp av Göteborgs Stad. Här hittar du information om vilka möjligheter det finns för dig som är äldre att leva ett aktivt liv som senior och vilket stöd som finns i kommunen På Vardagas cirka 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus dilemma i äldreomsorg sig från den hjälp jag gav. Hon blev allt mer dement. Svea började gå ner i vikt och petade i maten. Hon tyckte att det var dags att dö, för hundra år ville hon inte bli. Jag hade svårt att acceptera hennes beslut. Jag käm-pade och tjatade på Svea och blev glad när hon fick i sig något

Solom | Sittande gymnastik

Äldre - Socialstyrelse

Det är en möjlighet för de äldre att påverka kommunens äldreomsorg. För utförare Här hittar du länkar till information som är aktuell för dig som är utförare inom vård och omsorg Hemtjänsten ger omvårdnad och stöd till dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Mer stöd för dig som bor hemma. Bidrag för anpassa bostaden, gratis fixarhjälp, matlåda, stöd efter sjukhusvistelse, trygghetskamera, trygghetslarm Ett ansvar som sträcker sig från värnandet av måltidsglädje och livskvalitet hela vägen till förebyggande och behandling av undernäring hos de allra svagaste. Kost & Närings arbete för utveckling och kvalitetshöjning av måltiderna för äldre leds av fokusgrupp Äldreomsorg Äldreomsorg Kommunens nyckelord när det gäller begreppet ett värdigt liv handlar om följande; rätt till en privat sfär, självbestämmande, delaktighet, individanpassning, insatser av god kvalitet och gott bemötande Välkomna till En ännu bättre äldreomsorg - en grupp skapad av oss på Äldrenytt.se. Den här gruppen är för er som vill göra äldreomsorgen ännu bättre genom tips, idéer och bilder från era verksamheter. Gruppen är till för inspiration, dvs här delar vi med oss av det som är positivt (negativa nyheter få ni dela någon annanstans)

Oavsett var i landet du bor ska varje medborgare veta att där finns en äldreomsorg präglad av trygghet, integritet och värdighet. Liberalerna presenterar idag en ny inriktning för en trygg äldreomsorg. På en pressträff idag presenterade Nyamko Sabuni tillsammans med Liberalernas talesperson för årsrika, Barbro Westerholm och sjukvårdspolitisk talesperson Lina Nordquist ett. Vårdföretagarna: Äldreomsorg, sektion F. Kollektivavtalet för dig som jobbar inom äldreomsorgen i ett företag som tillhör Almega Vårdföretagarna ger dig förmåner som gäller din lön och dina villkor. Här är några av de förmåner du får genom kollektivavtalet Äldreomsorg ­ Föräldrar som söker assistans för sina barn tvingas allt oftare gå till domstol. Dessutom genomför både kommuner och Försäkringskassan allt fler integritetskränkande utredningar av dem..

Äldreomsorgen berör oss alla. Antingen är vi själva äldre och befinner oss i äldreomsorgen, vi kanske arbetar där, eller så kommer vi i många fall förr eller senare att hamna där. För att få en jämlik äldreomsorg behöver kommunerna få tillräckliga resurser och arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal förbättras Äldreomsorg, hemvård. Ansök om äldreomsorg och hemvård Så gör du för att ansöka om äldreomsorg och hemvård. Avgifter inom äldreomsorg och hemvård I Lidköpings kommun tar vi ut avgifter för de flesta av våra tjänster. Här kan du läsa mer om vad vi. Som erbjudandeansvarig inom Atea Äldreomsorg flätas hennes verksamhetsbakgrund ihop med nya digitala lösningar. Tillsammans utgör detta grunden för teamets EKO-system av leverantörer. För rådgivning kontakta. Ulrika har rollen som erbjudandeansvarig inom satsningsområdet äldreomsorg

Äldreomsorg Skriv ut. Senast uppdaterad den 29 december 2020 Du som av något skäl inte längre själva kan sköta dina dagliga personliga och praktiska vardagssysslor, kan få hjälp och stöd från äldreomsorgen i Marks kommun. Du som är i behov. Äldreomsorg och senior Du som är äldre kan få stöd och hjälp av Helsingborg stad. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt Du ansöker om äldreomsorg. Du gör en skriftlig eller muntlig ansökan om det stöd du önskar. Du kan ansöka om vilket stöd du vill, men det är ditt behov som ligger till grund för biståndshandläggarens beslut. Vi gör en utredning och fattar ett beslu

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Äldreomsorg Äldreomsorg. Äldreomsorgen är till för dig som har fyllt 65 år och som har behov av stöd i din vardag. Målsättningen är att underlätta för dig så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Anhörigstöd Ansökan och avgifter. Alla aktuella avgifter inom kommunens vård och äldreomsorg hittar du bland kommunens styrande dokument, leta efter Avgiftsbroschyr inom Trygghet och Stöd 2020. Avgifter och taxor. Avgiftsberäkning. Våra avgiftshandläggare räknar ut vad du kommer att få betala varje månad. Beslutet om avgift skickas hem till dig Äldreomsorg Show submenu. Vård- och omsorgsboende Show submenu; Hemtjänst Show submenu; Trygghetslarm; Fallolyckor; Demenssjukdom; Dagverksamhet för personer med demenssjukdom; Matsedlar; Stöd vid funktionsnedsättning Show submenu; Socialt och ekonomiskt stöd Show submenu; Barn, ungdom och familj Show submenu; Kommunal hälso- och.

Vi anordnar utbildningar för både personal inom äldreomsorg, hemtjänst, för anhöriga och seniorerna själva. Komplettera gärna utbildningen med praktisk matlagning t ex mellanmål, aptitretare, sängfösare eller uppdatera era kunskaper om säker mat och livsmedelshygien Introduktionsutbildning äldreomsorg - för ny personal som ska börja arbeta inom äldreomsorg och hemtjänst Som ny inom äldreomsorg och hemtjänst kan det ibland vara svårt att Dölj informatio Framtidens äldreomsorg år 2030 Inledning I kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2015 står under rubriken ett varierat utbud av boende och stöd att en framtidsspaning görs som tar fram en långsiktig plan för äldreomsorgen om 15 år. Arbetet ska leda till att hitta faktorer som gör att kommunen kan ha en äldreomsorg som ligger Se till att äldre boende och deras familjer känner tillit. Ge äldre de kommunikationsverktyg de behöver för att leva ett så normalt liv som möjligt. Underlätta för personalen så att de kan ägna så mycket tid som möjligt åt personlig kontakt med de boende. Ge möjlighet till diskret övervakning av riskutsatta boende och automatiskt stänga utgångar vid behov Äldreomsorg. Att ge dig förutsättningar för en trygg ålderdom med möjlighet att så länge som möjligt bo kvar i ditt eget hem, är en viktig uppgift för oss. Om du inte kan klara de vardagliga sysslorna själv, så kan du ansöka om att få hjälp från kommunens äldreomsorg

Äldreboende hos Human

Coronaviruset: Äldreomsorg. Här samlar vi stadens information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 för dig som är privat utförare av äldreomsorg i Stockholms stad. Denna sida uppdateras löpande Hur mår svensk äldreomsorg idag? Det är hög tid att diskutera vad det innebär att bli gammal och behöva äldreomsorg. Och att vara anhörig till den som inte längre klarar sig själv. Vårdföretagarna tar nu initiativ till en serie samtal om äldreomsorgen med start på måndag den 25 mars. Svensk äldreomsorg både berör och engagerar

Äldreomsorg Kommuna

Nr 2 2021 Äldreomsor

Framtidens äldreomsorg - Regeringen

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer - Högskolan

Stråkinstrument: Cello - Gnesta kommunMiljö och klimat - Moderaterna ÖrebroMariekällgården - Södertälje kommunSkola i Vårdinge-Mölnbo - Södertälje kommun

En hållbar framtida äldreomsorg kräver att både kommuner och landsting redan nu börjar planera hur vården och omsorgen bäst kan anpassas till de äldres behov. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterar i dag ett kunskapsunderlag som lyfter några centrala utgångspunkter för hur en sådan långsiktig strategi bäst kan utformas Statistiksamling. Äldreomsorg. Senast uppdaterad: 2019-12-17. Här hittar du jämställdhetsstatistik om andelen äldre kvinnor och män som har hemtjänst, särskilt boende och beslut om trygghetslarm Äldreomsorg. Kommunen har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som du behöver. Vårt mål är att ge dig möjlighet att bo kvar hemma i din invanda miljö även när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt för dig att klara dig på egen hand Genomförandeplan äldreomsorg (pdf, 47,35 KB) Genomförandeplan äldreomsorg, exempel på ifylld (pdf, 62,64 KB) Genomförandeplan hemtagningsteam och korttidsvård, förenklad version (pdf, 39,39 KB

 • Bilstereo husbil.
 • Bondpion köpa.
 • Sisters Point stickad väst.
 • Riga.
 • Finsk rökt grynkorv.
 • Lunginflammation barn.
 • Disadvantages of Millennium Development Goals.
 • YKK AquaGuard.
 • Clarity SI1 Color H.
 • Hur länge kan yoghurt stå framme.
 • Rennrad Klassiker Shop.
 • Karlsruhe Alternative Szene.
 • Håkan Hellström Setlist Ullevi 2017.
 • Rhein center köln corona.
 • Nördlinger Ries Bilder.
 • Hyra Karby gård pris.
 • Elefant Tavla.
 • NEXT Albania teg.
 • Köksblandare antik mässing.
 • Spöklik crossboss.
 • Kamin BAUHAUS.
 • Markis uterum.
 • Mio gardiner.
 • Nätverksplacering.
 • Byl's Fisshus, Borkum.
 • Ring Nordea.
 • Massage Södermalm Ringvägen.
 • Ferrari 488 Pista.
 • Magdalena Ribbing vett och etikett bok.
 • RWO online Shop.
 • IKEA sucht Subunternehmer.
 • DATUMTAVLA.
 • Val Gardena cameras.
 • Cryptosporidium människa.
 • ASEA prislista.
 • GMO majs nackdelar.
 • Semitransparenta solceller.
 • Einwohnermeldeamt Greifswald Öffnungszeiten.
 • Inlagd gurka.
 • Lärketorpet, trollhättan.
 • Netto Helsingör öl.